Tobias Jansson · CircularEconomy.se

Hej!

Välkommen till Veckans cirkulära #47, om cirkulära möbelflöden, återbruksinredning och listan över årets populäraste miljöinfluencers.

flokk kontor
flokk disassembly
1 — INREDNING: Nu ställer möbelbranschen om
Det var viss förväntan i luften på Hotell 11 i Göteborg när det nyligen var slutkonferens för det treåriga forskningsprojektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden. Projektet, som har finansierats av Vinnova och letts av forskningsinstitutet RISE, har engagerat ett stort antal möbeltillverkare som riktar sig framförallt mot offentliga miljöer. Beräkningar visar att genom cirkulära affärsmodeller där möbler renoveras, repareras, återtillverkas och säljs på nytt går det att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent. Det skulle årligen innebära en minskning med 45 000 ton koldioxid från produktionen av kontorsmöbler i Sverige. Bland de företag som presenterade lösningar för ökad cirkularitet under konferensen var norska Flokk som visade kontorsstolen RH New Logic, en uppdaterad version av en klassiker, som är tillverkad av en hög grad av återvunnen aluminium, plast och stål, och designad för enkel isärtagning, bland annat tyg fastsatt helt utan lim och stift. Albin i Hyssna, som tillverkar kvalitetsmöbler för offentlig miljö, har inom ramen för konceptet Åter i bruk aktivt börjat leta upp gamla kunder som köpt möbler för så mycket som 30-40 år sedan, för att erbjuda dem renovering enligt en fast prislista. RP, som erbjuder framtidsvänliga helhetslösningar för kontorsmiljö, genom upprustning av befintliga möbler eller uthyrning, utvecklar Furniture Management System, en digital plattform för att inventera och ha koll på de möbler som finns i en verksamhet, inklusive de som är magasinerade. På webbplatsen Cirkularitet.se finns mer information om forskningsprojektet som helhet, samt verktyg, rapporter och snabbfaktablad.
selma
2 — INREDNING: Återbrukat på Selma Lagerlöfs Center
Arkitektbyrån White har också varit en del av forskningsprojektet kring cirkulära möbelflöden och beskrev på konferensen i Göteborg hur de arbetat med att skapa hela inredningskoncept för offentliga miljöer där det mesta är återbrukat. Detta sätt att arbeta med inredning har blivit lite av en specialitet för White som fått mycket uppmärksamhet inte minst för Telia Companys nya kontor i Luleå med 700 arbetsplatser som inretts med 86 procent återbrukade möbler. Tidigare i höstas invigdes ett annat återbruksflaggskepp från White, nämligen Selma Lagerlöfs Center på Hisingen i Göteborg med över 90 procent återbrukad inredning, vilket medförde 50 procent lägre kostnad för inköp. Ansvariga på White för detta projekt var Annie Leonsson och Kristofer Jonsson, den senare numera på egna byrån Whatif Design Studio som fokuserar helt på återbrukad inredning. Kristofer Jonsson är delaktig i de utbildningar om Möbler i en cirkulär omställning som jag är med och ordnar på olika håll i landet (närmast i Stockholm redan nu på torsdag 28 november, se mer längre ned i nyhetsbrevet).
amanda
3 — UTMÄRKELSE: Amanda Borneke bland årets främsta miljöinfluencers
Tidningen Miljö & utveckling har tillkännagivit listan över Årets miljöinfluencer 2019, en utmärkelse som baseras på öppen omröstning och som delas ut för andra året. Föga oväntat toppas listan av Greta Thunberg, som ju spelar i en alldeles egen division i sammanhanget. På andra plats Tony Christensen som driver bloggen och instagramkontot Klimatportföljen som skriver om "klimatsmart sparande med mål att slå index". Tydligast koppling till cirkulär ekonomi bland topp 5 har Amanda Borneke som driver bloggen och podden Hållbarprofil, samt jobbar som kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv och håltagning, en roll som hon utnyttjar för att driva frågan om nödvändigheten i att "riva cirkulärt" så att rivet byggmaterial kan skapa värde på nytt. Nyligen intervjuades Amanda i Göteborgs-Posten ("Intresset för återbruk inom byggindustrin ökar") och hon har tidigare skrivit ett gästinlägg på min blogg ("Riv cirkulärt!"). (Dessutom kammade Amanda också hem årets miljöpris på Betonggalan i Stockholm i torsdags!)
Tobias
Tobias Jansson
CircularEconomy.se

P.S. Idag är det White Monday då cirkulära erbjudanden som alternativ till den linjära konsumtion som Black Friday står för lyfts fram. Smarta samägandeplattformen Ihopa uppmärksammar detta med en kampanj som vill få oss att ge bort delar av saker som vi äger istället för att köpa nya klappar till jul.
7miljoner

Utbildning om möbler i Stockholm 28 november

LAST CALL Nu på torsdag 28 november hålls utbildningsdagen Möbler i en cirkulär omställning i Stockholm. Tobias Jansson målar de breda penseldragen för den cirkulära ekonomin kopplat till möbler och inredning, Maja Jacobsson på Miljögiraff har livscykelanalysperspektivet, Kristofer Jonsson på Whatif Design Studio (ovan) berättar om erfarenheter från att ha jobbat med gestaltning av återbrukad inredning för Telia Companys omtalade kontor i Luleå och nyinvigda Selma Lagerlöfs Center i Göteborg, och Jenny Ekman på Sajkla, som återbrukar möbler för offentlig miljö i stor skala, talar om hur det arbetar tillsammans med den lokala möbelindustrin.

Målet med dagen är att du ska få både fakta och konkreta exempel på effekter och motiv till hur cirkulära inredningar och återbrukade möbler kan bidra med både miljömässig och ekonomiskt vinst.

Mer info och anmälan

När: Torsdag 28 november 09.00-13.00 (inkl lunch)
Var: Studio B3 (nära Norra Bantorget), Stockholm

Kommande utbildningstillfälle: Malmö i mitten av februari (mer info kommer)
veckans cirkulära_accus2

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa värde, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med miljönytta, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Tobias Jansson föreläser och skriver om cirkulär ekonomi och initierar innovationsprocesser i cirkulär riktning hos företag och andra verksamheter. Han har hållit 150+ uppskattade föreläsningar och workshops för privata och offentliga aktörer runt om i Norden. Tobias driver sedan 2012 bloggen CircularEconomy.se, och var 2006 med och grundade magasinet Camino som skriver om hållbar livskvalitet.

Följ gärna Tobias Jansson på Instagram (@tojlercircular)

Tidigare Veckans cirkulära finns tillgängliga på CircularEconomy.se

Porträttbild AnnaCarin Isaksson