Vad gör Sveriges kommuner för att bidra till att skapa det cirkulära samhället? CircularEconomy.se kartlägger kommunernas initiativ i stort och smått.

Listan är ett levande dokument som fylls på efter hand. Saknar du din egen kommun? Hör av dig till maria@circulareconomy.se och berätta om hur ni satsar på cirkulär ekonomi.

Västergötland

Alingsås
Delaktiga i projektet Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike tillsammans med Härryda, Lerum och Partille. Projektet syftar till att genom cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden.

Borås
Storsatsar på cirkulär ekonomi inom mode/textil. Borås högskola, Science Park Borås, Textile Fashion Center, Circular Hub och DoTank m m.

Göteborg
Cirkulära Göteborg, Göteborgs stads satsning på cirkulär ekonomi som bland annat resulterat i Fixoteket (verkstäder/lokaler för att hyra, låna, dela, reparera).
TaGe, internt Blocket för recirkulering av möbler och annan utrustning mellan delar av förvaltningen.
Kretsloppsparken, ett antal butiker kopplade till återvinningsstationen i Alelyckan.
Del i Sharing Cities Sweden med diverse satsningar på delande som ska utvecklas på Skeppsbrokajen.
Lådcykelpoolen i Kville.
Göteborgs universitet har upphandlat återbrukad inredning från reCreate Design Co.
Smarta Kartan samlar alla verksamheter där du kan hyra, byta, låna, dela, ge och få i Göteborg. Här hittar du drygt 200 exempel på sådant som att låna leksaker, byta fröpåsar och hyra bil av någon i grannskapet.

Lerum
Delaktiga i  i projektet Cirkulära möbelflöden som arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.
Delaktiga i projektet DMO 2.0, Design med omtanke, med återbruk av möbler som leds av Västra Götalandsregionen.
Delaktiga i projektet Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike tillsammans med Härryda, Alingsås och Partille. Projektet syftar till att genom cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden.

Lysekil
Vegafish odlar svenska vannameiräkor i bassänger med returvärme från fjärrvärmenätet vilket innebär ett bättre resursutnyttjande av fjärrvärmen. Räkorna odlas i en bioflock (en näringslösning). För att ta hand om restprodukterna från räkorna (avföring och urin) odlas också alger, ostron och sjöpung som tar upp dessa restprodukter, vilket innebär att man kan få kommersiell avsättning även för dessa produkter.

Mariestad
Världens första soldrivna vätgasstation byggs i Mariestad. Tankstationen får därmed ett energisystem för lokal soldriven produktion av vätgas, allt förnybart och emissionsfritt.

Mölndal
I ett pilotprojektAstraZeneca i samarbete med Mölndals stad, Essity och Sodexo installeras Tork PaperCircle®, världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Det nya partnerskapet ska bidra till ett cirkulärt samhälle och till minskade koldioxidutsläpp.

Skövde
Inlett arbetet med DMO 2.0, Design med omtanke, med återbruk av möbler som leds av Västra Götalandsregionen.
I samarbete med ATEA Goitloop ser de till att datorer och surfplattor återanvänds eller återvinns. Under 2019 kommer kommunens IT-enhet att genomföra aktiviteter för att återvinna 100 procent av alla datorer, skärmar, surfplattor och telefoner.

Trollhättan
Returen – här finns ett snickeri, en mekanisk verkstad, second-hand butiker, en återvinningscentral, lego-avdelningar, Servicelaget/Lilla hjälpen samt elektronikskrotdemontering.
Fritidsbanken med möjligheten till en aktiv fritid genom att gratis låna olika typer av sportutrustning.
Trollhättan är även bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller Biogas och Biogasproduktion.

Uddevalla
Under utveckling av en 3D-skrivar-park som är en vital komponent i en cirkulär ekonomi genom reparation, renovering av produkter samt återanvändning av material.
Kommunen har fått bidrag för en förstudie om en återbrukspark. Återbruksparken skall återanvända, återvinna och reparera överblivet material. Återbruksparken kommer också att ta emot byggmaterial som blivit över så det kan användas istället för att kastas.

Vårgårda
Vårgårda bostäder bygger cirkulära energisystem i renoverade miljonprogramshus, solceller kopplade till batterier i form av bränsleceller från göteborgska Powercell gör att solel kan användas när solen inte lyser.
Läs även här om ett projekt där man testar att göra energilagring i vätgas.

Halland

Falkenberg
Deltar i det Vinnova-finansierade projektet Omställning till cirkulär ekonomi – hur kan lantbrukssektorn bidra? Det handlar om att hitta affärsmodeller och större marknad för biogas.

Laholm
Medlemmar i EMC – ett företagsnätverk som stöttar och stärker företag och organisationer i sin hållbara och klimateffektiva affärsutveckling.
Fritidsbanken med möjligheten till en aktiv fritid genom att gratis låna olika typer av sportutrustning.

Varberg
I projektet ARENA fokuserar man på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) ska tillsammans med forskningsinstitutet RISE arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi inom kommun och näringsliv och hos medborgare.
Gymnasieskolan Peder Skrivares skola vann Varbergs Kommuns Hållbarhetspris 2019. Skolan har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi.

Skåne

Helsingborg
Bygger nya stadsdelen H+ där avloppssystemet består av Tre rör ut, ett koncept som innebär olika rör för matavfall från avfallskvarn, gråvatten och svartvatten, detta gör att potentialen för utvinning av biogas blir enormt mycket större.
Deltar i ett nationellt projekt, PROCEED samt ett regionalt, Cirkulära Skåne. Ett delprojekt är Det hållbara köket för att se hur vi kan jobba med cirkulär ekonomi, energi, ekomat, matsvinn, transporter, beställarbeteende mm.
Matsvinnsprojektet är ett projekt som pågått länge och som idag har fina resultat att visa upp från stadens kök och matsalar.

Landskrona
Kommunens städavdelning köper endast rengöringsprodukter med cradle to cradle märkning.
Alla kommunala överskott som möbler, lampor m.m går till en central uppsamling där sakerna repareras (om möjligt). Därifrån kan förvaltningarna hämta vad som behövs i verksamheten.
Biogas utvinns sedan många år en del från tippområdet som sedan går till vårt kraftvärmeverk för produktion av el och hetvatten. All kommunal energiproduktion är nästan fossilfri och all el som upphandlas är vindkraftsel.

Lund
Utnyttjande av restvärme från ESS och MAX IV på Brunnshög. Världens största lågtempererade fjärrvärmesystem invigs i hösten 2019.
EctogridMedicon Village. Innovativt system för utnyttjande av kyla och värme i fastigheter.
Cirkulär avfallshantering med matinsamling i ett projekt med SCALIBUR.
FixaTill, återbruksverkstad med tillgång till träverkstad, symaskiner samt måleriavdelning som är gratis att använda.

Malmö
Malvin, internt blocket för recirkulering av möbler och annan utrustning mellan delar av förvaltningen.
Upphandling av återbrukade möbler.
Del i Sharing Cities Sweden med miljonprogramsrenoveringen Sege Park där man bl a bygger hubbar för delning.
Smarta Kartan. Här listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar.

Trelleborg
Först i Sverige med att skapa en plan för cirkulär ekonomi i samarbete med Sweco.
Deltagit i ett projekt lett av HUT Skåne om hållbar avfallshantering i byggsektorn, tagit fram en CE-plan för livsmedel, Delaktiga 2019 i projektet Cirkulära Skåne för att identifiera arbetssätt för cirkulär upphandling.
Inför 2020 ansöks om att delta i nordisk utveckling av cirkulär ekonomi genom pilotprojekt, utveckla kunskapen i praktiken om cirkulär ekonomi i offentlig sektor och utveckla CE-planen för livsmedel.

Blekinge

Ronneby
All nybyggnation i kommunen sker inspirerat av designfilosofin Cradle to Cradle.