Förverkliga cirkulära inredningar och återbruk i offentliga miljöer. En dag med fokus på kunskap och nätverk, från tanke tillhandling.

Målet med dagen är att du ska få både fakta och konkreta exempel på effekter och motiv till hur cirkulära inredningar och återbrukade möbler kan bidra med både miljömässig och ekonomiskt vinst. Ordnas i samarbete med Jenny Ekman på Sajkla som återbrukar möbler för offentlig miljö i stor skala, Maja Jacobsson på Miljögiraff som har livscykelanalysperspektivet, och Kristofer Jonsson på Whatif Design Studio som varit med och skapat Telias omtalade kontor i Luleå av återbrukat material, och nu Selma Lagerlöfs Center i Göteborg i samma anda, där utbildningsdagen också äger rum.

När: Måndag 14 oktober 8.30-13.00 (inkl lunch)
Var: Selma Lagerlöfs Center i Göteborg

Utbildare: Tobias Jansson, CircularEconomy.se, Maja Jacobsson, Miljögiraff, Kristofer Jonsson, Whatif Design Studio och Jenny Ekman, Sajkla.

Mer info och anmälan

”I framtiden tillverkar vi möbler för den cirkulära ekonomin redan från början, med modulär uppbyggnad och standardiserade komponenter.”

— Tobias Jansson, CircularEconomy.se

Vi står inför en av de största produktions/konsumtions förändringarna sen industriella revolutionen och måste jobba gränsöverskridande och kreativt för att engagera och attrahera varandra.

— Maja Jakobsson, Miljögiraff

Kristofer Jonsson driver Whatif Design Studio. Under sin tidigare anställning på White arkitekter var Kristofer ansvarig inredningsarkitekt för Telia Company Luleå och Selma Lagerlöfs Center, två av Sveriges absolut största interiöra åkerbruksprojekt som banar väg för att arbeta med storskaligt återbruk med fantastisk resultat.

Det gömmer sig ett enormt värde och en ny potential i den råvara som anses vara förbrukad. Att det fortfarande kasseras stora mängder möbler idag är helt obegripligt, nu ändrar vi på det.

— Jenny Ekman, Sajkla