I samarbete med Sequoia Solutions ger jag i början av juni tre orienteringsföreläsningar på World Trade Center i Göteborg, under rubriken Cirkulär ekonomi – ord och handling! 

Som ett led i att realisera en vision om att bidra till stärkt avkastning i tid och rum arrangerar Sequoia Solutions nu föreläsning om cirkulär ekonomi, ett ämne vi ser som ett värdefullt medel för att arbeta för en mer hållbar utveckling. Stolta erbjuder vi möjligheten att lyssna på Tobias Jansson, CircularEconomy.se

8.00-8.30
Registrering och kaffe

8.30
Välkommen
Eva Törnberg, Sequoia Solutions

8.45
Cirkulär ekonomi – ord och handling!
Tobias inleder med en introduktion till cirkulär ekonomi, en vision om ett samhälle utan avfall där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Han belyser därefter 7 utvecklingsspår och trender inom området (bland annat cirkulära städer, restflöden & symbioser, digitaliseringen som stödfunktion, regenerativt jordbruk och cirkulärt byggande).

9.45-10.00
Avslutning och frågor
Du ges också möjlighet att ställa en skriftlig fråga som rör din verksamhet och få ett skriftligt svar i efterhand.

Syftet med föreläsningen är dels att informera och sprida kunskap om cirkulär ekonomi och dels att väcka nyfikenhet för att påbörja eller fortsätta en mer hållbar verksamhetsutveckling och framtid.

Datum: 5 juni, 11 juni och 12 juni

Tid: 8.30-10.00

Plats: World Trade Center, Mässans gata 10, våning 7. Anmäl dig vid receptionen.

Kostnad: 795 kr + moms per person.

Anmälan: Via mail till info@sequoiasolutions.se senast 31 maj. Ange önskat datum, antal platser och faktureringsadress. Efter fakturering är anmälan bindande, dock med möjlighet att överlåta sin plats. Vi förbehåller oss rätten att ställa in föreläsning och återbetalar då eventuell erlagd avgift.

Sequoia Solutions verksamhet handlar om att stärka och förbättra avkastning, lönsamhet och hållbarhet. Bland våra kunder finns allt ifrån fåmansbolag till storföretag. Det som utmärker våra leveranser, kunder och leverantörer är att det finns en vilja att nå stärkt avkastning och hållbarhet. Vi stödjer individer och möjliggör hållbar verksamhetsutveckling.