Möjligheter och trender 2021 inom cirkulär ekonomi är en föreläsning där jag lyfter blicken och spanar på den aktuella utvecklingen med fokus på ett antal områden där det händer mycket just nu.

Exempel på trender som tas upp är Vardagslivet som tjänst, Digitaliseringen som möjliggörare, Energilagring, Regenerativt markbruk, Modevärlden vaknar och Bygga cirkulärt. Föreläsningen innehåller också en kortare introduktion till området cirkulär ekonomi och möjligheter för såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Tid: 60 eller 30 minuter, inklusive frågestund. Språk: Svenska eller engelska.

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se med din förfrågan. I och med att framtiden är oviss givet rådande coronasituation så bokas föreläsningen med fördel in för digitalt genomförande.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop med fokus på cirkulär affärsmodellering, cirkulär design, cirkulär samverkan för lokal och regional utveckling, eller regenerativ arkitektur.

Möjligheter och trender 2020 inom cirkulär ekonomi ges även som en specialvariant riktad mot arkitektbyråer, byggbolag och fastighetsbolag där trenden Bygga cirkulärt spelar huvudrollen och sådant som Träbaserat byggande, Bygga för delande, Demonterbara byggnader och Regenerativ arkitektur utvecklas som teman inom trenden.

Bland uppdragsgivarna för trendföreläsningen finns Volvo, Sweco, Chalmers, SLU, Liljewall arkitekter, IUC Väst, Stena fastigheter i Malmö, Stockholm och Göteborg, chefsnätverket EGN, Region Kronoberg och Region Kalmar län, liksom flertalet kommuner.

Foto Maja Blomqvist

Foto Maja Blomqvist