Föreläsningsturné om boken Symbios

Hösten 2022 gör Tobias Jansson en turné med föreläsningar och workshops kopplade till boken Symbios. Boken är en introduktion till området industriell symbios, att en verksamhets avfall eller överskott blir en annan verksamhets resurs. 

Turnén gör under perioden oktober-november nedslag bland annat på följande orter: Linköping, Gävle, Umeå, Jakobstad i Finland, Stockholm, Göteborg och Lund. Vill du att Tobias kommer ut till din verksamhet och pratar om boken Symbios? Hör i så fall av dig till tobias@circulareconomy.se 0704833778.

Målgrupp för föreläsningar och workshops är bland annat kommuner, regioner, företagsstödjande verksamheter och enskilda företag som är intresserade av att utforska affärsmöjligheter med restflöden av vatten, energi eller material.

Tjäna pengar på avfall och överskott (föreläsning)

— Med utgångspunkt från boken Symbios – hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (skriven tillsammans med Emma Dalväg) ger Tobias Jansson en inspirerande översikt över området industriell symbios. I föreläsningen görs nedslag hos ett flertal företag och andra verksamheter som idag arbetar i symbios, med ökad lönsamhet och miljönytta som resultat.

— Industriell symbios skapas genom att avfall eller överskott från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt.

— När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi.

Affärsmöjligheter med avfall och överskott genom symbios (workshop)

— Lär er att börja se avfall och överskott som affärsmöjligheter och intäkter istället för problem och kostnader. Denna workshop med Tobias Jansson är ett perfekt komplement till föreläsningen ”Tjäna pengar på avfall och överskott” där ni får inventera era flöden av vatten, energi och material och fundera på hur de kan skapa värde genom symbiossamverkan.