Cirkulär Business Model Canvas är ett verktyg för att utveckla och skruva på cirkulära affärsmodeller. Den 31 maj visar jag hur i en digital workshop i samarbete med affärsnätverket CirEko.

Under en eftermiddag får du arbeta med ett företagscase som du tar från ett nuläge till ett cirkulärt framtidsläge. Perfekt för dig som vill utforska logiken bakom cirkulära affärsmodeller för att utveckla ditt eget företag, eller för dig som är affärsrådgivare och vill ha ett nytt verktyg i din verktygslåda, eller för dig som är näringslivsutvecklare på en kommun och vill lära dig mer för att kunna stötta den cirkulära omställningen av näringslivet.

Anmälan genom CirEko Akademi här.