Följande presentationstexter och bilder kan användas för att presentera Tobias Jansson i inbjudningar och liknande. Texterna kan redigeras efter behov.


Kort:

Möjligheter med cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Tobias Jansson, skribent och föreläsare som driver CircularEconomy.se, ger en inspirerande översikt över vad cirkulär ekonomi är med en mängd exempel i form av företagcase och regionala initiativ.

 

Längre:

Möjligheter med cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Varför har vi människor problem med avfall och utsläpp när myrorna klarar sig bra i sina samhällen?

Om vi tänker om och designar produkter och affärsmodeller 100 procent rätt från början kan vi skapa en långsiktig lösning som fungerar lika bra som systemen i naturen med material som flödar i loopar utan avfall – och samtidigt spara stora pengar för företag och organisationer.

Tobias Jansson föreläser och skriver om cirkulär ekonomi och initierar innovationsprocesser i cirkulär riktning hos företag och andra verksamheter. Han har hållit långt över hundra uppskattade föreläsningar och workshops för privata och offentliga aktörer runt om i Norden. Sedan 2012 driver Tobias bloggen CircularEconomy.se, och var 2006 med och grundade magasinet Camino som skriver om hållbar livskvalitet.

Tobias Jansson foto AnnaCarin IsakssonTobias Jansson, 2015. Foto AnnaCarin Isaksson (måste anges).