Tobias Jansson inspirerar och kommunicerar om cirkulär och regenerativ ekonomi. Han var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige och har i över 10 år föreläst om möjligheter i det cirkulära samhället.

Tobias Jansson håller kunskapshöjande föreläsningar, leder workshops för att sätta igång innovationsprocesser och kommunicerar om cirkulär och regenerativ ekonomi med hjälp av text, bild och grafisk form. På uppdrag av Tillväxtverket har han tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. 2022 utkom boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin som han skrivit tillsammans med affärsutvecklaren Emma Dalväg. 2006 var han med och grundade Camino, ett magasin om hållbar livsstil.

Kontakt

E-post tobias@circulareconomy.se
Telefon 0704833778
LinkedIn Facebook Instagram
Representerad hos Athenas talarförmedling
Baserad i Göteborg
Sitter i styrelsen för stiftelsen Ekocentrum och föreningen Skogens mångbruk

Det cirkulära samhället

Hur kan ett samhälle se ut där resurser alltid tas tillvara och cirkuleras vidare utan att bli avfall? Visionen om ett sådant samhälle kallas cirkulär ekonomi och handlar om att designa om mekanismerna i ekonomin så att resurseffektiviteten ökar. Rätt utfört blir resultatet såväl ökad lönsamhet som minskad belastning på miljön.

För att skapa det cirkulära samhället behövs tre byggstenar. Den första är att göra affärer kring att cirkulera produkter och material i samhället så länge som möjligt, genom cirkulära affärsmodeller. Den andra är att skapa kopplingar mellan företag så att avfall och överskott från en verksamhet kan bli resurs hos någon annan, så kallad industriell symbios. Den tredje är att bedriva verksamheter som nyttjar skog, mark och vatten på ett regenerativt sätt, det vill säga som gör att ekosystemen återskapas och förbättras över tid.