Utbildning i cirkulär affärsutveckling

Vill du utveckla företagets affär i framtidsvänlig riktning? Vill du bredda din kunskap inom cirkulär ekonomi? Boka en utbildning med Tobias Jansson i affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas.

Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. Ett antal rutor med rubriker som ”Värdeerbjudande”, ”Kundsegment” och ”Nyckelaktiviteter” fylls i och en helhetsbild av logiken bakom hur ett företag fungerar målas upp. Verktyget, som används av människor världen över, har utvecklats av schweizaren Alex Osterwalder och publicerades ursprungligen i boken Business Model Generation (2010).

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en variant av verktyget där rutorna innehåller listor som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns ett tillägg, rutan ”Påverkan” som är designad för att analysera en affärsmodells positiva och negativa påverkan på planet och samhälle.

Boka en halvdagsutbildning i cirkulär affärsutveckling för din verksamhet med Tobias Jansson. Utbildningen utgår från Cirkulär Business Model Canvas som deltagarna får använda praktiskt i en workshop för att utveckla egna cirkulära affärsmodeller. Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket 2019/2020 av Tobias Jansson (CircularEconomy.se) tillsammans med bland annat Karolina Nätterlund (SMICE/Region Jämtland Härjedalen) och Sara Klockervold (Fjällhubben). Representanter för Almi och CirEko har varit med i en referensgrupp. Till Cirkulär Business Model Canvas hör också en handledning.

Tobias Jansson har 10 års erfarenhet av att hålla workshops i cirkulära affärsmodeller för större och mindre företag, företagsstödjande verksamheter och på universitetsutbildningar. Tidigare har han utgått från en kombination av den ursprungliga Business Model Canvas och andra verktyg för cirkulär affärsutveckling – det är dessa erfarenheter han tagit med sig in i utvecklingsarbetet av det integrerade verktyget Cirkulär Business Model Canvas.

Innehåll

– Översikt över olika typer av cirkulära affärsmodeller med exempel från befintliga företag
– Introduktion till att arbeta med en affärsmodellscanvas
– Introduktion till Cirkulär Business Model Canvas med genomgång av bakgrund och ramverk
– Genomgång av rutorna i canvasen med tilläggen som styr mot cirkulära affärsmodeller
– Introduktion till rutan ”Påverkan” där affärsmodellen analyseras utifrån de förbättringar respektive de försämringar för planet och samhälle som den bidrar till
– Ingående workshop där deltagarna delas in i grupper och får använda Cirkulär Business Model Canvas till att utveckla faktiska företagscase i cirkulär riktning (casen är era egna eller tillhandahålls på plats utifrån önskemål). Workshopen avslutas med att idéer till cirkulära affärsmodeller pitchas inför gruppen och diskuteras.

Utbildningen ger

– Förståelse för vad cirkulära affärsmodeller är och varför de möjliggör både ökad resurseffektivitet och ökad lönsamhet
– Förståelse för hur arbete med en affärsmodellscanvas fungerar
– Övning i att kartlägga ett företags befintliga affärsmodell
– Övning i att tänka cirkulärt och skapa en cirkulär affärsmodell med hjälp av Cirkulär Business Model Canvas

Målgrupp

– Affärsutvecklare på större och mindre företag
– Entreprenörer/start-ups som vill utveckla en cirkulär affärsmodell
– Affärsrådgivare som vill ha den cirkulära canvasen i sin verktygslåda
– Näringslivsansvariga på kommuner eller regioner
– Andra med intresse för affärsutveckling och entreprenörskap i kombination med cirkulär ekonomi

Deltagare bör ha viss grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi, men behöver inte ha erfarenhet av Business Model Canvas eller annan affärsmodellscanvas.

Intresseanmälan

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.

Utbildningen genomförs på plats eller digitalt och tar normalt 4 timmar i anspråk, men kan vid önskemål komprimeras till 3 timmar. Vid digitalt genomförande används Zoom som mötesplattform, och för den kreativa processen under workshopmomentet används Mural.

Introduktionsföreläsning

Tobias Jansson ger också fristående föreläsningar om cirkulär affärsutveckling och Cirkulär Business Model Canvas. Dessa föreläsningar fungerar som en introduktion till cirkulära affärsmodeller med en ”inflygning” över canvasen där grundstrukturen gås igenom och nedslag i de olika rutorna görs. Tid: 60 minuter eller 30 minuter.

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.