CBMC i ny version, Ekocentrum 30 år, utbildning i CSRD

Veckans cirkulära #72: Om Cirkulär Business Model Canvas i uppdaterad version, Ekocentrums 30-årskalas och utbildning i EU-direktivet CSRD.

1 – Cirkulär Business Model Canvas 2.0

Affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas (CBMC), som jag varit med och utvecklat på uppdrag av Tillväxtverket, kom i en första version under 2020. Verktyget har sedan dess varit en kioskvältare i sammanhanget och laddats ner tusentals gånger från Tillväxtverkets webbsida och används av inkubatorer och andra företagsstödjande verksamheter runt om i landet. Själv har jag använt CBMC i åtskilliga workshops och fått allt från allvarsamma chefer inom tung verkstadsindustri till sprudlande studenter på Chalmers att ta fram och skruva på cirkulära affärsmodeller. För snart ett år sedan fick jag i uppdrag av Tillväxtverket att tillsammans med Karolina Nätterlund och Maja Blomqvist på Region Jämtland Härjedalen göra en översyn av verktyget och ta fram en CBMC 2.0. Nu är den här! Med utgångspunkt från egna erfarenheter och intervjuer med användare har vi jobbat igenom språkbruket och logiken i de exempel som finns i rutorna, uppdaterat vissa begrepp, förenklat, strukit här och där. Det finns nu också fler exempel med koppling till det biologiska kretsloppet och symbios. Vi har också förenklat rubrikerna (eller, om man så vill, rensat bort diverse anglicismer) och anammat samma illustrationsmanér som i Business Model Canvas (orginalet som är fritt att modifiera) från företaget Strategyzer. Det finns nu också en version av CBMC på engelska, och även handledningen har fått sig en översyn. Dessutom har Tillväxtverket tagit fram en webbaserad guide baserad på CBMC. Hör av dig till tobias@circulareconomy.se om du är nyfiken på att veta mer om Cirkulär Business Model Canvas eller de workshops jag håller i cirkulär affärsutveckling. Den 7 maj finns också möjlighet att gå en öppen utbildning i CBMC som jag håller genom affärsnätverket CirEko.

2 — Ekocentrum i Göteborg firar 30 år

I tre decennier har Ekocentrum i Göteborg förtjänstfullt utbildat företag och andra verksamheter inom miljöområdet. Torsdagen den 14 mars firas jubileet i Ekocentrums lokaler i Gamlestan med mingel, tal av bland andra hållbarhetsprofilen Anders Wijkman och livemusik. Hjärtat i Ekocentrums verksamhet är pedagogiska, upplevelsebaserade utställningar med lättillgänglig information och exempel på företag som gör omställningen till ett mer framtidsvänligt samhälle möjlig. I samband med festligheterna invigs två nya utställningar, Från dystopi till utopi och Det cirkulära vardagslivet. Anmälan och mer info om festprogrammet.

3 — Gör dig redo för CSRD

Att vi är mitt i en flodvåg av nya lagar och regler med koppling till EU:s ”gröna giv” har väl knappast gått någon som arbetar med miljöfrågor förbi. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), det direktiv som ställer utökade krav på hållbarhetsrapportering, bland annat inom cirkulär ekonomi, kommer påverka snart sagt alla företag – antingen direkt genom att man träffas av lagkrav, eller indirekt genom att man är leverantör till ett större företag. Vill du veta mer om CSRD och få handfasta tips på hur ditt företag kan förbereda sig? 21 mars och 11 april håller Ekocentrum utbildningen Så gör du dig redo för CSRD! Med anledning av jubileet (se ovan) får du som läsare av Veckans cirkulära 10% rabatt vid bokning (ange kod TOBIAS). Gäller även Ekocentrums övriga utbildningsutbud.