Föreläsningar & workshops

Tobias Jansson har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops om cirkulär ekonomi, för näringsliv och offentlig verksamhet. Alltid inspirerande, uppdaterat och visionärt.

För bokning kontakta tobias@circulareconomy.se 0704833778

Möjligheter med cirkulär ekonomi

— Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare istället för att bli avfall. Genom att cirkulera produkter, skapa värde ur avfall och överskott och använda mark på sätt som gör att ekosystemen byggs upp skapar vi det cirkulära samhället.

— I den cirkulära ekonomin går affärsnytta hand i hand med miljönytta, genom förfinade materialflöden för kvalitativ återvinning och innovativa affärsmodeller som möjliggör att produkter används länge och ofta. Till cirkulär ekonomi hör också industriell symbios, att tjäna pengar på att cirkulera avfall och överskott, och det regenerativa jordbruket.

— Tobias Jansson ger i denna föreläsning en översikt över området cirkulär ekonomi med utgångspunkt från en rad inspirerande exempel på företag och andra verksamheter som utmanar rådande paradigm och arbetar cirkulärt redan idag. Föreläsningen ger också inblick i bakomliggande idéer, politiska strategier inom området och tips på verktyg för att komma igång.

Tjäna pengar på avfall genom symbios

— Med utgångspunkt från sin bok Symbios – hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (skriven tillsammans med Emma Dalväg) ger Tobias Jansson en inspirerande översikt över området industriell symbios. I föreläsningen görs nedslag hos ett flertal företag och andra verksamheter som idag arbetar i symbios, med ökad lönsamhet och miljönytta som resultat.

— Industriell symbios skapas genom att avfall eller överskott från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt.

— När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi.

Affärsmöjligheter med avfall och överskott genom symbios (workshop)

— Lär er att börja se avfall och överskott som affärsmöjligheter och intäkter istället för problem och kostnader. Denna workshop med Tobias Jansson är ett perfekt komplement till föreläsningen ”Tjäna pengar på avfall och överskott” där ni får inventera era flöden av vatten, energi och material och fundera på hur de kan skapa värde genom symbiossamverkan.

Vilken cirkulär affärsmodell passar er?

— Ett sätt att beskriva vad en cirkulär affärsmodell är är att det är ett sätt att göra affär som inte leder till att avfall uppstår. Det sker genom att cirkulära system skapas runt produkten så att den återvänder till företaget efter användandet, så att material kan återvinnas, komponenter återanvändas och, i det bästa fallet, att produkten i sig cirkuleras vidare till en annan användare.

— Det finns fem vedertagna sätt att skapa värde i cirkulära affärsmodeller. Tobias Jansson berättar vilka de är och ger belysande exempel. Dessutom visar han två andra sätt att skapa affärsnytta och miljönytta i den cirkulära ekonomin: industriell symbios och regenerativt jordbruk.

— Tobias Jansson ger också en introduktion till affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas som han varit med och tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket. Med hjälp av verktyget kan ni skruva på en affärsmodell från ett linjärt nuläge till ett önskat cirkulärt framtidsläge.

Cirkulär affärsutveckling (workshop)

— Lär er utveckla cirkulära affärsmodeller med affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. Denna workshop med Tobias Jansson är ett praktiskt komplement till föreläsningen ”Vilken cirkulär affärsmodell passar er?”. Ni kan välja att bli utmanade att skruva på er egen affärsmodell eller arbeta med ett fiktivt affärscase.