Tobias Jansson har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops om cirkulär ekonomi, för näringsliv och offentlig verksamhet. Alltid inspirerande, uppdaterat och visionärt.

Föreläsningar

Tobias Jansson erbjuder tre olika föreläsningar:

1
Möjligheter och trender inom cirkulär ekonomi

2
Cirkulär affärsutveckling

med introduktion till Cirkulär Business Model Canvas

3
Introduktion till industriell symbios
med utgångspunkt från boken Symbios

Föreläsningarna är 60 minuter eller 30 minuter, inklusive frågestund. Genomförs digitalt eller på plats.

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.

 

Workshops

Cirkulär affärsutveckling med Cirkulär Business Model Canvas
Övning i att utveckla en cirkulär affärsmodell med hjälp av Circular Business Model Canvas, en variant av det vedertagna affärsutvecklingsverktyget Business Model Canvas.

Cirkulär samverkan och symbios
Inventering av förutsättningar och behov för cirkulär ekonomi inom en geografisk avgränsning eller inom en organisation med syfte att generera idéer till cirkulär samverkan genom industriell symbios.

Regenerativ arkitektur
Utveckla en stadsdel, bostadsområde eller annan geografisk avgränsning med syfte att applicera regenerativa och cirkulära principer med avseende på arkitektur och stadsplanering.

Workshops är 2-4 timmar beroende på inriktning och önskemål. Genomförs digitalt eller på plats. Digitalt genomförande i Zoom och Mural.

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.