Ny föreläsning: Regenerationen

I föreläsningen Regenerationen visar Tobias Jansson och Johanna Stål hur vi kan ta hjälp av naturen för att lösa vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

Hur kan vi återskapa ekosystemen och drastiskt minska klimatpåverkan under en generation? Med de dubbla kriser vi står inför – klimat och biologisk mångfald – behövs nya idéer för att vända utvecklingen. Att regenerera handlar om att återskapa och förbättra ekosystemen så att vårt avtryck på planeten blir positivt istället för att vi utarmar den. Föreläsningen Regenerationen – naturbaserade lösningar för vår tids stora hållbarhetsutmaningar beskriver möjligheter med att regenerera naturen inom en mängd olika områden. Särskilt applicerbart är konceptet på vårt brukande av jord, skog och vatten, men det kan också handla om att återskapa vilda ekosystem och planera våra städer för ökad biologisk mångfald.

Bokning och mer information: tobias@circulareconomy.se 0704833778

”En mycket inspirerande och informativ föreläsning som väckte många tankar kring vårt arbete med hållbar utveckling”

Pia Svensson, miljösamordnare Uddevalla kommun

En av målgrupperna för Regenerationen är Sveriges kommuner. Föreläsningen tar bland annat upp:
— Regenerativ stadsplanering som bidrar till ökad biologisk mångfald, förbättrad luftkvalitet och ökat välmående
— Sätt att förvalta skog och mark som återskapar och förbättrar ekosystemen
— Nya internationella regler och mål kring bland annat naturrestaurering

Om föreläsarna

Johanna Stål är författare, föreläsare och hållbarhetsspecialist med extra fokus på framtidsfrågor och omvärldsbevakning. Hon har i över 15 år föreläst och skrivit om hållbarhet i allt ifrån krönikor och trendspaningar till längre reportage och böcker. Hon har skrivit Naturskyddsföreningens årsbok Ett hållbart liv – 365 råd (2018) och boken En annan framtid – Magnus Carlsons hållbarhetsresa (2020). Tillsammans med bland andra Tobias Jansson grundade hon magasinet Camino för 17 år sedan.

Tobias Jansson inspirerar och kommunicerar om cirkulär och regenerativ ekonomi. Han var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige och har i över 10 år föreläst om möjligheter i det cirkulära samhället och lett workshops för att sätta igång innovationsprocesser. På uppdrag av Tillväxtverket har han tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. 2022 utkom boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin som han skrivit tillsammans med Emma Dalväg.

Duon har arbetat tillsammans i flera projekt, bland annat innovationsprojekten Kvarterets konsumtion och Framtidens kvarter för Science Park Borås, samt startat och drivit magasinet Camino tillsammans.

Foto Kyle Cleveland / Unsplash, Uddevalla kommun, Sebastian Unrau / Unsplash