Workshop i Cirkulär Business Model Canvas

Vill du få koll på cirkulära affärsmodeller och komma igång med cirkulär affärsutveckling? Lär dig använda Cirkulär Business Model Canvas i en workshop med Tobias Jansson.

Ladda ned (pdf)
Cirkulär Business Model Canvas
Circular Business Model Canvas (english)
Handledning

Cirkulär Business Model Canvas

Den ursprungliga Business Model Canvas (BMC) är ett väletablerat verktyg som gör det möjligt att ta fram och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. I ett antal rutor beskrivs vad företaget erbjuder, vilka kunderna är, vilka aktiviteter som måste utföras med mera. Helheten utgör en bild av hur affärsmodellen fungerar. BMC används bland annat av Almi och andra företagsstödjande verksamheter.

Cirkulär Business Model Canvas (CBMC) är en variant av Business Model Canvas där rutorna innehåller exempel som hjälper dig att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns rutan ”Påverkan”, ett tillägg för att bedöma en affärsmodells positiva och negativa påverkan på planet och samhälle, samt dess konsekvenser för varumärke och relationer med kunder och partner.

CBMC har tagits fram på uppdrag av Tillväxtverket med Tobias Jansson som en del i utvecklingsteamet. Representanter för Almi och affärsnätverket CirEko har varit med i en referensgrupp. I början av 2024 släpptes en uppdatering där en översyn av språkbruk och begrepp gjorts för att göra verktyget så användarvänligt och komplett som möjligt. Till CBMC hör en handledning som hjälper dig att komma igång.

Workshop med Tobias Jansson

Med utgångspunkt från Cirkulär Business Model Canvas leder Tobias Jansson workshops i cirkulär affärsutveckling. Workshopen inleds med en introduktion till olika cirkulära affärsmodeller och en genomgång av CBMC. Därefter får ni öva er i att tänka cirkulärt och arbeta med ett företagscase, eget eller fiktivt, och utveckla en cirkulär affärsmodell. Workshopen avslutas med att affärsmodellerna som tas fram pitchas inför gruppen och diskuteras. Workshopen genomförs på plats eller digitalt och tar 2-4 timmar i anspråk.

Bokning och mer information: tobias@circulareconomy.se 0704833778

Tobias Jansson har mer än 10 års erfarenhet av att leda workshops i cirkulär affärsutveckling för större och mindre företag, företagsstödjande verksamheter och på universitetsutbildningar. Exempel på uppdragsgivare: Movexum, Energikontor Norra Småland, Chalmers, Almi, Artifex, Visit Sweden, Borås Science Park, IUC Väst.

Innehåll

– Översikt över olika typer av cirkulära affärsmodeller med exempel från befintliga företag
– Introduktion till att arbeta med en affärsmodellscanvas
– Introduktion till Cirkulär Business Model Canvas med genomgång av bakgrund och ramverk
– Genomgång av rutorna i canvasen med tilläggen som styr mot cirkulära affärsmodeller
– Introduktion till rutan ”Påverkan” där affärsmodellen analyseras utifrån de förbättringar respektive de försämringar för planet och samhälle som den bidrar till
– Ingående workshop där deltagarna delas in i grupper och får använda Cirkulär Business Model Canvas för att utveckla olika företagscase i cirkulär riktning (casen är era egna eller tillhandahålls på plats utifrån önskemål). Workshopen avslutas med att idéer till cirkulära affärsmodeller pitchas inför gruppen och diskuteras.

Workshopen ger

– Förståelse för vad cirkulära affärsmodeller är och varför de möjliggör både ökad resurseffektivitet och ökad lönsamhet
– Förståelse för hur arbete med en affärsmodellscanvas fungerar
– Övning i att kartlägga ett företags befintliga affärsmodell
– Övning i att tänka cirkulärt och skapa en cirkulär affärsmodell med hjälp av Cirkulär Business Model Canvas

Målgrupp

– Affärsansvariga på större och mindre företag
– Startupbolag som vill utveckla en cirkulär affärsmodell
– Affärsutvecklare och affärsrådgivare som vill ha Cirkulär Business Model Canvas i sin verktygslåda
– Näringslivs- och hållbarhetsansvariga på kommuner och regioner
– Andra med intresse för affärsutveckling och entreprenörskap i kombination med cirkulär ekonomi

Deltagarna bör ha viss grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi, men behöver inte ha erfarenhet av Business Model Canvas eller annan affärsmodellscanvas.

Bilder från workshops i Cirkulär Business Model Canvas för Energikontor Norra Småland i Jönköping och företagsinkubatorn Movexum i Gävle.