Regenerera naturen, Sveriges saltaste kust, Rundgång

Veckans cirkulära #71: Om att regenerera naturen, en film om Sveriges saltaste kust och en cirkulär galleria i Karlstad.

1 – Eliminera, Cirkulera, REGENERERA

Den inflytelserika brittiska stiftelsen Ellen MacArthur Foundation har tre principer för cirkulär ekonomi: Eliminera avfall och utsläpp, Cirkulera produkter och material och Regenerera naturen. Just nu fascineras jag mycket av vad som är möjligt när det gäller den tredje principen: att regenerera naturen, det vill säga att återskapa och förbättra ekosystem. Att regenerera handlar ytterst om att förskjuta fokus och gå bortom traditionellt hållbarhetsarbete – från att göra mindre skada på miljön, till att göra ett så stort positivt avtryck som möjligt. Särskilt applicerbart är konceptet på vårt brukande av jord, skog och vatten, men det kan också handla om att återskapa vilda ekosystem, naturbaserade lösningar för att motverka klimatförändringarna och arkitektur som renar luften och bidrar till biologisk mångfald. I vår nya föreläsning Regenerationen presenterar jag och Johanna Stål på Camino möjligheter med att regenerera naturen på en mängd olika sätt. Hör av dig för mer info.

2 — Sveriges saltaste kust

När jag började intressera mig för miljöfrågor för snart 20 år sedan var biologen och författaren Stefan Edman en av dem jag inspirerades mest av. En bra bit upp i åren nu har han gjort dokumentärfilmen Sveriges saltaste kust, om den del av vår planet som alltid tyckts ligga honom varmast om hjärtat: ”Följ med längs Bohuskusten i denna nya, unika dokumentär om Sveriges saltaste hav. Förundras över Skagerraks magiska växt- och djurvärld och över myllret av liv som finns där. Vår rikaste marina mångfald med 6000 arter i Kosterfjorden som faktiskt är 250 meter djup på det djupaste stället. Möt forskare och fiskare som berättar om hoten och hoppet för miljön och den biologiska mångfalden. Inspireras av folk som städar bottnar och stränder, återvinner material ur skräpet och tillverkar nya smarta produkter. Rattkåpor, fasadmaterial, klockarmband, trålar, nät och hummertinor. Hör om spännande projekt som ska hjälpa torsk, blåmussla, koraller och ålgräs.” Filmen, som hade premiär i höstas, fortsätter att visas under vinter och vår på biografer i Västsverige, bland annat på Bio Roy i Göteborg nu den 18 februari. Extra kul tycker jag det är att ett av alla spännande nedslag som görs i filmen är på Sotenäs Symbioscenter som är lite av en röd tråd i min och Emma Dalvägs bok Symbios.

3 — Rundgång i Karlstad

Människors möjligheter att bidra till ett mer cirkulärt samhälle på det individuella planet är starkt kopplade till att på ett smidigt sätt kunna konsumera och agera mer cirkulärt, det vill säga att i större utsträckning än idag köpa second hand, vårda, reparera och hyra produkter. Utbudets bredd och tillgänglighet är en avgörande fråga. Min övertygelse är att detta ”cirkulära utbud” behöver finnas i sammanhang där människor gör sina inköp till vardags, i city eller till och med i det egna kvarteret (vilket undersöktes i projektet Framtidens kvarter som jag arbetade med under 2022). I Sverige finns några exempel på gallerior i city med cirkulärt utbud, såsom Re:store Höga kusten i Härnösand. Det senaste tillskottet är Rundgång i Karlstad, som under hösten testats under nio framgångsrika veckor som pop-up på centralt läge och från februari fortsätter som permanent verksamhet med över 40 cirkulära aktörer under samma tak.