Utbildningar i cirkulär ekonomi i början av 2024

Veckans cirkulära #70: Tips på utbildningar i början av 2024 inom industriell symbios, att mäta cirkulär ekonomi och cirkulär affärsutveckling.

1 – Industriell symbios

APRIL · MARIESTAD · TREDAGARSKURS

I vår erbjuder Dacapo Mariestad en kurs i industriell symbios med workshop och studiebesök. Dacapo är en utbildningsaktör inom YH- och universitetsutbildningar samt kompetensutveckling. Till denna nya kortkurs har jag fått möjlighet att kliva in som kursledare och skapa ett innehåll som bygger på min och Emma Dalvägs bok Symbios, som också ingår som kurslitteratur. Kursen hjälper dig att utforska möjligheter med restflöden av vatten, energi och material och tänka till kring potentiella symbiossamarbeten. Inbjudna gäster berättar om goda exempel och sista dagen gör vi studiebesök hos verksamheter som arbetar med resursutbyten i närområdet kring Mariestad. Målgrupp är bland annat personer med strategiska positioner på företag, stora som små, som skulle kunna ingå i en symbios, liksom näringslivsutvecklare och hållbarhetsstrateger på kommuner.
Mer info och anmälan

2 — Mäta och kommunicera cirkulär ekonomi

JANUARI · GÖTEBORG · UTBILDNINGSPROGRAM · GRATIS

Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg har under flera decennier utbildat företag inom miljöområdet. På senare år har cirkulär ekonomi tagit plats bland verksamhetens utbildningar – nu tar man det ett steg längre genom att erbjuda ett kostnadsfritt utbildningsprogram med fokus på att mäta och kommunicera cirkulär ekonomi.  Man brukar säga att det som mäts blir gjort, så också inom cirkulär ekonomi. Att mäta gör det möjligt att ta avstamp i data för minskad belastning på miljön, kostnadsbesparingar och tydligare kommunikation. Dessutom är det ett sätt att rusta sig inför framtida rapporteringskrav. Utbildningsprogrammet består av fem tillfällen under januari 2024 och är öppet för små och medelstora företag i Göteborgsområdet. Satsningen är en del av ett pågående projekt där jag bidrar som extern konsult.
Mer info och anmälan

3 — Cirkulär affärsutveckling

19 MARS · DIGITALT · HALVDAGSUTBILDNING

I samarbete med CirEko håller jag en digital utbildning i affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas den 19 mars. Verktyget bygger på den klassiska Business Model Canvas där logiken bakom hur ett företag skapar och levererar värde ”målas upp” genom att ett antal rutor fylls i. Den cirkulära varianten, som jag varit med och tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket, följer samma upplägg, men har tillägg som styr användaren i riktning mot cirkulära affärsmodeller. Vid utbildningstillfället får du lära dig att använda Cirkulär Business Model Canvas genom arbete med ett fiktivt affärscase. Det här tillfället blir premiär för en uppdaterad version av verktyget där en översyn av språkliga begrepp och vissa förenklingar gjorts (bilden visar den gamla versionen).
Mer info och anmälan