Cirkulära Affärer, utbildning i CBMC, Mångbruksdagarna

Veckans cirkulära #69: Hösten är full av möjligheter att få inspiration och kunskap inom cirkulär ekonomi. Här är tips på två konferenser och en utbildning som på olika sätt ansluter till cirkulär affärsutveckling.

1 — Regenerativa affärer i Västerås

I sommarnumret av affärsnätverket CirEko:s tidning Cirkulära Affärer var temat regenerativt jordbruk, det vill säga att bruka jorden på sätt som återskapar och förbättrar ekosystemet. Tidningen följs nu upp med den fullmatade konferensen Cirkulära Affärer 20-21 september i Västerås, där flera av dem som intervjuats i tidningen dyker upp. Bland talarna finns till exempel företrädare för företagen Mewab som gör växtnäring från människors och industrins avfall och Biohumus som levererar maskkompost. Möjlighet finns att följa med på studiebesök (21 september), exempelvis till Hasta gård, en hubb för regenerativ samodling som nyttjar spännande tekniska lösningar, bland annat för att tillföra biokol och svampmycel till jorden. Konferensen rymmer också talare inom områden som boendenära delande av produkter och AI-stöd för hantering av cirkulära materialflöden. Du som läsare av Veckans cirkulära får 20% rabatt på konferenspriset. Ange ”CE.se” i meddelanderutan vid bokning. Möjlighet finns också att delta digitalt.

2 — Digital utbildning i cirkulär affärsutveckling

Ansvarar du för att utveckla företagets affär? Är du affärsrådgivare och vill få bättre koll på möjligheter med cirkulära affärsmodeller? Eller vill du helt enkelt fördjupa din kunskap inom området? I samarbete med CirEko håller jag en halvdagsutbildning i affärutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas den 5 oktober (digitalt). Verktyget bygger på den klassiska Business Model Canvas där logiken bakom hur ett företag skapar och levererar värde ”målas upp” genom att ett antal rutor fylls i. Den cirkulära varianten, som jag varit med och tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket, följer samma upplägg, men har tillägg som styr användaren i riktning mot cirkulära affärsmodeller. Vid utbildningstillfället får du lära dig att använda Cirkulär Business Model Canvas genom arbete med ett fiktivt affärscase. Verktyget har laddats ner tusentals gånger från Tillväxtverkets webbsida och används på många håll inom det svenska företagsstödjande systemet.

3 — Skogliga mångbruksdagar i Dalarna

Om det regenerativa synsättet – att återskapa och förbättra ekosystem – appliceras på det svenska skogsbruket skulle det kunna innebära en mängd nya sätt att bruka skogen på, som inte innebär att hugga ner alla träd samtidigt. Föreningen Skogens mångbruk lyfter fram just sådana möjligheter och stöttar skogsägare som tror på ”mångbruk”. Det kan till exempel handla om att plogghugga enskilda träd, nyttja skogen ansvarfullt inom besöksnäringen eller förädla skogens skafferi till produkter som är attraktiva för restauranger. 6-7 oktober anordnas Mångbruksdagarna med konferens och studiebesök utanför Avesta i Dalarna. Årets tema innefattar bland annat möjligheter med brukande av skogen för att få ut kvalitetsvirke till byggnadsvård. Foto Erik van Dijk / Unsplash