Skogaryd forskningsstation

Häromdagen besökte jag skogsforskningsstationen Skogaryd utanför Vänersborg tillsammans med föreningen Skogens mångbruk. Området består till stor del av utdikad torvmark där gran odlats. Nu bedriver Göteborgs universitet studier kring bland annat avgång av koldioxid och andra växthushgaser från markerna, både beskogad mark och där ett hygge tagits upp.

Forskarna Åsa Kasimir (känd från Slaget om skogen på SVT) och Leif Klemedtsson visade runt och berättade om alla mystiska installationer på området.

Väldigt intressant fakta: De årliga växthusgasutsläppen från utdikad torvmark som nyttjas för jordbruk eller skogsbruk är mer än de årliga utsläppen från samtliga personbilar i Sverige. Återvätning är alltså ett kraftfullt sätt att reducera Sveriges utsläpp, men det behöver gå fortare, hittills har endast några promille av den utdikade marken återställts, av de 50 procent som behöver återställas till 2030.

Foto Tobias Jansson