Framtidens kvarter, resurscentrum för symbios, fyra ord på R

Veckans cirkulära #68: Tips på innovationer för framtidens cirkulära kvarter, ett nytt resurscentrum för industriell symbios och fyra ord på R att hålla koll på.

1 — Cirkulära innovationer för Framtidens kvarter

Hur kan cirkulära innovationer bidra till att skapa framtidens hållbara stadskvarter? Science Park Borås har under det gångna året lett projektet Framtidens kvarter som undersökt just detta. Utgångspunkten har varit ett stort stadsutvecklingsprojekt i Borås, det citynära kvarteret Västerbro som ska stå klart 2026 med lägenheter för 1000 boende, rikligt tilltagna lokaler för affärsverksamheter och ett grönt stråk som knyter samman stadskärnan med resecentrum och stadsdelen Norrby. Inom ramen för projektet har jag lett ett team med personer från Wingårdhs (som ritat kvarteret), Riksbyggen, Bostäder i Borås, kommunen, centrumledningen med flera. Teamet har arbetat med att utveckla koncept för hur affärslokalerna ska kunna fyllas med verksamheter som möjliggör för boende och besökare att konsumera mer cirkulärt, det vill säga att i större utsträckning än idag köpa second hand, vårda, reparera och hyra produkter. Två andra team har haft fokus på cirkulärt byggande genom bland annat återbruk av byggmaterial från befintlig bebyggelse på platsen, respektive cirkulärt boende med inredning och servicefunktioner som möjliggör en cirkulär livsstil. En film från presentatione av de cirkulära innovationerna tidigare i år finns nu tillgänglig (se kapitelindelning för att komma direkt till de innovationer som mitt team varit delaktig i, Lobby och Gatuplansbolag), och en magasinstidning om projektet är under produktion.

2 — Nytt resurscentrum för symbios

Det är tydligt att industriell symbios som den viktiga del av den cirkulära ekonomin som det är vinner allt mer mark. På uppdrag av näringsdepartementet har forskningsinstitutet RISE startat Centrum för industriell och urban symbios. Centret, som ska vara en nationell kunskapsnod och bidra till samverkan inom området med fokus på regioner, kommuner och privata aktörer, lanserades på ett välbesökt evenemang på Münchenbryggeriet i Stockholm i februari. Jag var inbjuden att inleda dagen med en översikt över vad industriell symbios är, med utgångspunkt från min och Emma Dalvägs bok Symbios. Sedan följde presentationer och intervjuer med företrädare för ett antal högintressanta symbiosinitiativ, bland annat Sweco som arbetar med att katalysera symbiossamverkan i Göteborg, Boden Business Agency som håller i etableringen av en symbios i Boden och Lantmännen Agroetanol som ökar förädlingsgraden av använd råvara genom interna symbiossteg (Martin Engström som är affärschef på Lantmännen Agroetanol är intervjuad i boken Symbios, på bilden ovan tillsammans med moderator Lisa Ossman på RISE). Jag upplevde en väldigt positiv energi bland deltagarna under dagen, vilket bådar gott för ökad symbiosutveckling i Sverige, med stöd från detta viktiga sammanhang. Talarnas presentationer finns nu tillgängliga. Läs mer om dagen i Cirkulära Affärer. Den 7 mars ordnar Centrum för industriell och urban symbios ett digitalt seminarium om EU-projektet CORALIS och vattensymbios i Vimmerby och Visby.

3 — Fyra ord på R som förändrar världen

Det har alltid varit gott om R i hållbarhetssammanhang. Reduce, Reuse, Recycle var länge ett mantra, och är det kanske fortfarande. Johanna Stål på Camino föreslår i en trendspaning en uppdaterad och utökad variant: Regenerate, Resilience, Rewilding, Recirculate. Denna kvartett av R fångar upp perspektiv som vikten av att regenerera, det vill säga att gå bortom det vi känner som hållbarhet och sträva mot att förbättra naturliga såväl som mänskligt skapade system, samt att återskapa vilda miljöer på stora landytor för att bygga ökad motståndskraft. Johanna Stål föreslår också en bonusbokstav, S som i Symbiosis. Foto Sebastian Unrau / Unsplash