Industriell symbios skapas genom att avfall från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt.

När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten – vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi.

Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (2022) av Emma Dalväg och Tobias Jansson är en lättillgänglig introduktion till området som genom inspirerande exempel visar hur industriell symbios är ett skalbart koncept som existerar här och nu. Boken ger bakgrundsfakta och begrepp, och bidrar med praktisk kunskap om vilka roller som kan ingå i en symbios, nycklar till en lyckad etablering och möjliga affärsupplägg.

Bland de intervjuade finns företrädare för Kalundborg Symbiosis, Sotenäs Symbioscentrum, Händelö Eco-Industrial Park, Eon:s Ectogrid, samt ”länkföretag” som Ekobalans, Gårdsfisk och The Waste Transformers.

Föreläsningar & workshops

Med utgångspunkt från boken håller Tobias Jansson kunskapshöjande föreläsningar och workshops, samt genomför kartläggningar av potential för industriell symbios i en given geografisk kontext. Kontakt tobias@circulareconomy.se 0704833778

Mer info bokensymbios.se

Symbios finns på Adlibris. Vill du köpa ett större antal böcker? Hör av dig så får du ett bra paketpris.