Vill du utveckla företagets affär i framtidsvänlig riktning? Vill du bredda din kunskap inom cirkulär ekonomi? Lär dig det nyutvecklade verktyget Circular Business Model Canvas i digital halvdagsutbildning 28 maj.

Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. Ett antal rutor med rubriker som ”Värdeerbjudande”, ”Kundsegment” och ”Nyckelaktiviteter” fylls i och en helhetsbild av logiken bakom hur ett företag fungerar målas upp. Verktyget, som används av människor världen över, har utvecklats av schweizaren Alex Osterwalder och publicerades ursprungligen i boken Business Model Generation (2010).

Nu finns Circular Business Model Canvas, en variant av verktyget där rutorna innehåller listor som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns ett tillägg av rutor, en ”grund” som är designad för att analysera en affärsmodells positiva eller negativa påverkan på planet och samhälle.

Ta chansen att gå en halvdagsutbildning i cirkulär affärsutveckling med Tobias Jansson med utgångspunkt från Circular Business Model Canvas genom CirEko Akademi. Den 28 maj kör vi utbildningen som videokonferens för första gången!

Till anmälan 28 maj

Circular Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket under hösten 2019 av Tobias Jansson (CircularEconomy.se) tillsammans med bland annat Karolina Nätterlund (SMICE/Region Jämtland Härjedalen) och Sara Klockervold (Fjällhubben). Representanter för Almi och CirEko har varit med i en referensgrupp.

Tobias Jansson har 7 års erfarenhet av att hålla workshops i cirkulära affärsmodeller för större och mindre företag, företagsstödjande verksamheter och på universitetsutbildningar. Tidigare har han utgått ifrån en kombination av den ursprungliga Business Model Canvas och andra verktyg för cirkulär affärsutveckling – det är dessa erfarenheter han tagit med sig in i utvecklingsarbetet av det integrerade verktyget Circular Business Model Canvas.

Innehåll

– Aktuella trender inom cirkulär ekonomi
– Översikt över olika typer av cirkulära affärsmodeller med illustrativa exempel från befintliga företag
– Introduktion till att arbeta med en affärsmodellscanvas
– Introduktion till Circular Business Model Canvas med genomgång av bakgrund och ramverk
– Detaljerad genomgång av rutorna i canvasen med tilläggen som styr mot cirkulär ekonomi
– Introduktion till avdelningen ”Påverkan” där affärsmodellen analyseras utifrån de förbättringar respektive de försämringar för planet och samhälle som den bidrar till
– Ingående workshop där deltagarna får använda Circular Business Model Canvas till att utveckla faktiska företagscase i cirkulär riktning (casen tillhandahålls på plats*). Workshopen avslutas med att idéer till cirkulära affärsmodeller pitchas inför gruppen och diskuteras.

Utbildningen ger

– Förståelse för vad cirkulära affärsmodeller är och varför de möjliggör både ökad resurseffektivitet och ökad lönsamhet
– Förståelse för hur arbete med en affärsmodellscanvas fungerar
– Övning i att kartlägga ett företags befintliga affärsmodell
– Övning i att tänka cirkulärt och skapa en cirkulär affärsmodell med hjälp av Circular Business Model Canvas

Målgrupp

– Affärsutvecklare på större och mindre företag
– Entreprenörer/start-ups som vill utveckla en cirkulär affärsmodell
– Affärsrådgivare som vill ha den cirkulära canvasen i sin verktygslåda
– Näringslivsansvariga på kommuner eller regioner
– Andra med intresse för affärsutveckling och entreprenörskap i kombination med cirkulär ekonomi

Deltagare bör ha viss grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi, men behöver inte ha erfarenhet av Business Model Canvas eller annan affärsmodellscanvas.

Anmälan

När: 28 maj, 13-17 (inkl digitala fikapauser)
Var: Videokonferensverktyget Zoom, länk skickas ut efter anmälan
Pris: 1295 kr, medlemmar i CirEko 1095 kr

Till anmälan 28 maj

Efter genomförd utbildning kommer vi att göra en enklare uppföljning för att få en bild av hur det digitala genomförandet upplevdes, och när du anmäler dig förbinder du dig att delta i denna.

För frågor och mer information kontakta tobias@circulareconomy.se

*) För dig som vill använda workshoptillfället till att utveckla en cirkulär affärsmodell utifrån den egna verksamheten så går det bra, men hör då av dig i förväg så planerar vi upplägget tillsammans.