Världen är 9% cirkulär, plastinnovationer, The Circulars

Årets upplaga av World Economic Forum är nu avslutad. I Veckans cirkulära #29 tipsar jag om intressanta rapporter som släpptes och annat från Davos med koppling till cirkulär ekonomi.

1 — RAPPORT: Världen är 9% cirkulär
Den holländska organisationen Circle Economy, bland annat känd för att göra ”circle scans” av städers flöden av materia och energi, har gjort en analys av hela världens flöden. I Davos släpptes rapporten The Circularity Gap som presenterar en analys som bygger på att hela världens uttag av biomassa, fossil energi och gruvdrivna råvaror ställts mot hur mycket vi recirkulerar genom materialåtervinning, kompostering, återcirkulering av vatten med mera  – och fram träder siffran att världen idag är 9 procent cirkulär. En fullt utvecklad cirkulär ekonomi, där vi slutar ta upp råmaterial ur jorden, vårdar de materiella tillgångar vi har, slutar slänga och istället sluter materiallooparna, skulle, enligt rapporten, leda till 28 procent lägre användande av naturresurser och kapa växthusgastutsläppen med 72 procent. Mer om rapporten med koppling till den bredare diskussionen om cirkulär ekonomi i Davos.

 
2 — PLAST: Innovationer inom förpackning prisade
I anslutning till Ellen MacArthur Foundations initiativ New Plastics Economy har en innovationstävling med 2 miljoner dollar i prispengar hållits under det gångna året, varav 1 miljon dollar delades ut i Davos, till vinnare i den avslutande etappen Circular Materials Challenge. Fem nya lösningar för återvinningsbara och komposterbara förpackningar fick dela lika på pengarna, bland annat Full Cycle Bioplastics som gör ett material av skogs- och matavfall, komposterbart och fullt nedbrytbart i marina miljöer – ju fler bakterier materialet utsätts för, ju snabbare går nedbrytningen –, Aronax Technologies, ett spanskt företag som tillverkar ett återvinningsbart, magnetiskt barriärmaterial (till höger i bilden ovan), och Fraunhofer Institute som tagit fram en plastfilm som gör förpackade grönsaker och liknande komposterbara (till vänster ovan). Hatten av för dessa och övriga vinnare! Om innovationerna implementeras väl sägs de kunna förhindra uppkomsten av motsvarande 100 soppåsar med plastavfall per minut. Annat nytt från Ellen MacArthur Foundation i Davos var ett samarbetsavtal med UN Environment.

 
3 — PRISUTDELNING: Finska ”framtidsinstitutet” Sitra världsledande
The Circulars, den mest prestigefyllda utmärkelsen för cirkulära initiativ, delas varje år ut i Davos. Bland vinnarna 2018 märks det finska ”framtidsinstitutet” Sitra som fick priset för Circular Economy Public Sector. Sitra har tagit fram en banbrytande handlingsplan för att accelerera utvecklingen mot cirkulär ekonomi i Finland fram till 2025, vilken bland annat inkluderar undervisning i cirkulär ekonomi på 1500 skolor i landet. Dessutom ordnade man i somras det första World Circular Economy Forum i Helsingfors som samlade 1600 experter och beslutsfattare från 100 länder (World Circular Economy Forum 2018 hålls för övrigt i Japan i oktober). Philips vd Frans van Houten fick utmärkelsen Circular Economy Leadership för sitt arbete med att transformera Philips mot en cirkulär affärsmodell där företaget rör sig från att sälja produkter till att erbjuda servicelösningar (”belysning som service”). Bakom The Circulars står Accenture och Forum of Young Global Leaders. Se alla vinnare här.

 
+
Bonustips: World Economic Forum ger varje år ut The Global Risks Report som är baserad på surveyundersökningar över de risker som är mest akuta för det globala samfundet att ta hänsyn till, och hur de är sammankopplade. Långt upp hamnar ”biodiversity loss and ecosystem collapse” – ett område med starka kopplingar till exempelvis behovet av att ställa om till ett regenerativt, cirkulärt jordbruk. Området kan också länkas till andra risker som extremväder, vattenkris och oförmåga till anpassning till klimatförändringar.