En ny affärsdynamik

anewdynamicNu släpper Ellen MacArthur Foundation boken A New Dynamic, en antologi som ger en översikt över den cirkulära ekonomiska modellen och de värden den kan skapa för näringslivet och samhället i stort.

Den nyutkomna boken A New Dynamic: effective business in a circular economy tar avstamp i de stora samhällsförändringar som vi är mitt uppe i eller kan vänta oss inom de närmsta decennierna: Stigande priser med ökad volatilitet inom råvaror och energi, den ocean av möjligheter som den digitala revolutionen fört med sig, och konsekvenserna av att finanssektorn skakats om i sina grundvalar. I denna nya dynamik är cirkulär ekonomi en nyckel till att skapa värde för ekonomin, samhället och miljön, enligt Ellen MacArthur Foundation.

Boken är en antologi med bidrag från 12 ledande tänkare och utövare inom området, bland annat Walter Stahel (som står bakom konceptet performance economy, att sälja funktion istället för produkt) och Michael Braungart (författare till boken Cradle to Cradle). A New Dynamic ger flera olika perspektiv på den cirkulära ekonomiska modellen, redogör för företagscase, historik och utveckling, och det förs resonemang kring de entreprenörsmässiga möjligheter som skapas när material och produkter designas för att flöda i effektiva kretslopp där materialens värde bevaras – och tillgång till en produkt blir viktigare än ägarskap.

”Entreprenörsmässiga
möjligheter skapas när material
och produkter designas för att flöda
i effektiva kretslopp”

Jag har ännu så länge endast läst Ellen MacArthur Foundations pressmaterial, men boken är beställd och jag återkommer med en utförligare rapport längre fram.

Samtliga författare som bidragit:

Ken Webster, Head of Innovation, Ellen MacArthur Foundation
Walter R Stahel, Founder and Director Product Life Institute
Michael Braungart, Founder and Scientific Director of EPEA
Peter Hopkinson, Professor of Innovation and Environmental Strategy at the Bradford School of Management
Amory B Lovins, Chairman / Chief Scientist of the Rocky Mountain Institute
Janis Birkeland, most recently Professor of Sustainable Design at the School of Architecture & Planning, University of Auckland
Sally Goerner, Director & Co-founder of the Integral Science Institute
David Spicer, Senior Lecturer in Organisational Change and Head of the Human Resource Management and Organizational Behaviour Group
Chris Tuppen, involved in sustainability for over twenty years, Honorary Professor at Keele University
Randolph Voller, Mayor of Pittsboro & Principal of VRC Limited
Douglas Mulhall, Project researcher & developer at Cradle-to-Cradle
Christophe Sempels, Professor of Sustainable Development and Strategy at Skema Business School, France