Föreläsningskit

Böcker

The Circular Economy: A Wealth of Flows
Ken Webster (2015)

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things
William McDonough & Michael Braungart (2002)

The Upcycle: Beyond Sustainability – Designing for Abundance
William McDonough & Michael Braungart (2013)

A New Dynamic: Effective Business in a Circular Economy
Ellen MacArthur Foundation (red) (2013)

A New Dynamic 2: Effective Systems in a Circular Economy
Ellen MacArthur Foundation (red) (2016)

Products That Last: Product Design for Circular Business Models
Bakker, Hollander, Hinte & Zijlstra (2014)

What’s Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live
Rachel Botsman & Roo Rogers (2011)

The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing
Lisa Gansky (2012)

Ägodela: Köp mindre – få tillgång till mer
Naturskyddsföreningen (red) (2015)

The Guide to The Circular Economy: Capturing Value and Managing Material Risk
Dustin Benton, Jonny Hazell & Julie Hall (2014)

Peak Everything: Waking Up to The Century of Declines
Richard Heinberg (2010)

Cradle to Cradle i det byggede miljø (fritt nedladdningsbar som PDF)
GXN & Vugge till Vugge (2013)

Building a Circular Future (läsbar på Issuu och fritt nedladdningsbar som PDF)
GXN m fl (2016)

 

Rapporter

Towards the Circular Economy Vol 1 (2012) Vol 2 (2013) Vol 3 (2014)
McKinsey & Co på uppdrag av Ellen MacArthur Foundation (2012-2014)

Towards a Circular Economy: Business rationale for an accelerated transistion
McKinsey & Co på uppdrag av Ellen MacArthur Foundation (2015)
Fungerar som en kortfattad sammanfattning av rapporterna Towards the Circular Economy Vol 1-3.

Circular Advantage
Accenture (2014)

The Circular Economy and Benefits for Society
Anders Wijkman & Kristian Skånberg, Club of Rome (2015)
Rapporten är baserad på Sverige som fallstudie.

Moving Towards a Circular Economy: Successful Nordic business models
Nordic Council of Ministers (2015)

Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland?
Tobias Jansson, Thomas Nyström & Marcus Wendin, CircularEconomy.se (2015)

Growth Within: A circular economy vision for a competitive Europe
Ellen MacArthur Foundation (2015)

Delivering the Circular Economy: A toolkit for policymakers
Ellen MacArthur Foundation (2015)

Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential
Ellen MacArthur Foundation (2016)

 

Länkar

Ellen MacArthur Foundation
Ellen MacArthurs stiftelse som arbetar för att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi.

Ellen MacArthur Foundation Case Studies
Exempel på företag och andra verksamheter som går i bräschen.

Circulate
Nyhetstjänst från Ellen MacArthur Foundation.

Cradle to Cradle
Översikt över William McDonough & Michael Braungarts böcker och verksamheter.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute
Cradle to Cradle-certifieringen.

European Commission Circular Economy Strategy
Information om The EU Circular Economy Package och The EU Action Plan for the Circular Economy.

Regeringens strategi för hållbar konsumtion
Flera fokusområden rymmer kategorier med bäring på cirkulär ekonomi. Del av budgetpropositionen för 2017.

Cradlenet
Ideell förening för cirkulär ekonomi i Sverige.

 

Verktyg

Översikt biosfären & teknosfären (”Äpplemodellen”) (PDF)

Cirkulär ekonomi

 

Circular Design Wheel (PDF)

 

Business Model Canvas (PDF)

Business Model Canvas