Fyra små filmer om cirkulär ekonomi

Under våren pågår en utställning om cirkulär ekonomi på ReTuna återbruksgalleria i Eskilstuna. Jag var på plats i samband med invigningen och vi passade på att spela in fyra små filmer om vad cirkulär ekonomi är.

Verksamheterna i ReTuna förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya saker, som sedan säljs i butikerna i gallerian. I byggnaden finns också flera utställningslokaler och ett café som öppnar under våren, samt folkhögskoleutbildningen Recycle design – återbruk.

Kamera och redigering Jacob Hansson