Hej, Helena Nilsson!

Helena Nilsson på Hållbar Utveckling Skåne har skrivit ett gästinlägg om deras arbete med skyltföretaget Accus som vill skapa skyltar för cirkulära materialflöden. Jag har ställt 3 snabba frågor till henne.

Hur arbetar Hållbar Utveckling Skåne med cirkulär ekonomi? Hur ser du på er roll?

– Vi driver och deltar i projekt kopplade till cirkulär ekonomi samt är värdar för det cirkulära nätverket Cradlenet Syd där vår roll är att anordna nätverksträffar och seminarier/frukostmöten om aktuella ämnen kopplade till cirkulär ekonomi. Föreningar som Hållbar Utveckling Skåne har en viktig roll i att skapa möten mellan människor som alla arbetar med cirkulär ekonomi men i olika sektorer. 

Hur kom det sig att ni arbetat med skyltföretaget Accus? Hur har processen med dem sett ut?

– Vi träffade Accus vd André Zandelin på en studieresa om cirkulär ekonomi till Amsterdam som Hållbar Utveckling Skåne anordnade. Efter det började vi samarbeta i ett Vinnovafinansierat projekt vi tidigare drev som handlade om att stötta ett större företag i att hitta fungerande cirkulära affärsmodeller. Det fanns klara nyttor med att utbyta erfarenheter mellan företagen och inspireras av varandra, trots att branscherna var helt olika var många utmaningar gemensamma.

Vad är den intressantaste lärdomen från arbetet med Accus?

– Ingen blir cirkulär ensam, som företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi är det en stor fördel om leverantörer, samarbetspartners och kunder också är intresserade av cirkulär ekonomi. En annan lärdom är att inte ta allt för stora steg i början. Bättre att sätta igång och komma vidare än att satsa på helt nya produkter eller affärsmodeller som riskerar att ta allt för mycket kraft och möta för mycket motstånd. Och som sagt, inte glömma att samverka med andra, både för inspiration och för att dra lärdomar av varandras erfarenheter.