IsoTimber, Circular Sweden, Världsmiljödagen

Veckans cirkulära #35 handlar om IsoTimbers smarta väggmoduler, det nyligen lanserade företagsforumet Circular Sweden och tips inför Världsmiljödagen.

 
1 — BYGG: Investera i trä med inbyggd isolering
Att bygga mer och mer i trä är en stark trend i Sverige, och det är något jag brukar lyfta fram som en del i den cirkulära ekonomin eftersom trähus binder kol i det naturliga kretsloppet och därmed är en långt mer klimatsmart lösning än betong. Många hus som byggs i trä isoleras dock på konventionellt vis, vilket sällan innefattar material som är designade för cirkulära flöden. Tänk om det på ett enkelt sätt skulle gå att bygga i massivt trä utan att tillföra fler material för isoleringens skull? Företaget IsoTimber, baserat i Östersund, har en elegant lösning på just detta: Väggmoduler av sammanfogat trävirke med utfrästa luftspalter inuti, vilka gör att materialet har inbyggd isolering. Inget ytterligare isoleringsmaterial behöver användas vid väggkontruktion med IsoTimber, och inte heller något tätskikt av plast. Dessutom innebär det modulära systemet att spillbitar från exempelvis utsågade fönster kan tas tillvara i nya moduler. Spånet från utfräsningen av luftspalterna blir eldningspellets eller hästströ. Nu tar IsoTimber in kapital genom en nyemission för att kunna expandera verksamheten – teckningen är öppen fram till och med 8 juni.

 

2 — OPINIONSBILDNING: Driver på för cirkulära materialflöden
I vintras släppte Återvinningsindustrierna en rapport som pekade på att Sverige förlorar 42 miljarder kronor årligen på grund av dålig återvinning av bland annat plast, stål och aluminium (se seminarium där rapporten diskuteras). Nu följer man upp genom att tillsammans med Axfood, H&M, Houdini, Ikea, NCC, SSAB och Tarkett bilda företagsforumet Circular Sweden. ”Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället – från råvara till produkt till råvara av god kvalitet. Målet för Circular Sweden är att Sverige ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driva utvecklingen internationellt år 2030”, säger Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna och Circular Sweden. Det är framförallt fyra områden som forumet vill sätta fokus på: Design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material, samt cirkulära värdekedjor.

 
3 — EVENEMANG: Plast i fokus på Världsmiljödagen
Varje minut köps en miljon plastflaskor i världen. Endast sju procent återvinns. På tisdag 5 juni firas FN:s Världsmiljödag, i år med tema plastföroreningar (jag gillar parollen ”Beat plastic pollution – if you can’t reuse it, refuse it”). I Sverige ordnas evenemang på olika håll, här är mina två favoriter: Återburksgallerian ReTuna uppmärksammar plastfrågan och anlägger en återbruksvinkel på ämnet, bland annat med Isabelle McAllister från SVT:s Fixa rummet (mer om evenemanget här). Företagsnätverkat EMC i Halland ordnar stor konferens om plast 7 juni utanför Falkenberg (inte på själva Världsmiljödagen, men väl i anslutning till den). Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores, spanar på plastens roll i den cirkulära ekonomin, företrädare för företag som Stora Enso, DermaNord och SWT Development talar om nya material, Uppsala kommun om att kartlägga kommunens plastflöden och förbättrade upphandlingskriterier, samt livsmedelsbutiken Gram i Malmö om att sälja varor helt förpackningsfritt.

 
+
17-18 september ordnar miljökonsulterna Esam studieresa till Köpenhamn för att besöka intressanta cirkulära företag, kommunala initiativ med mera i landet som utan tvekan kvalar in som ett av de vassaste i världen på cirkulär ekonomi. Jag kommer vara med på resan och blogga om studiebesöken – hoppas vi ses!