Presentation

Här finns text och bilder som kan användas för att presentera Tobias Jansson i inbjudningar och liknande.

Tobias Jansson är föreläsare och konsult med fokus på cirkulär ekonomi. Han var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige och har i över 10 år inspirerat med sina föreläsningar om möjligheter i det cirkulära samhället.

Hur kan ett samhälle se ut där resurser alltid tas tillvara och cirkuleras vidare utan att bli avfall? Visionen om ett sådant samhälle kallas cirkulär ekonomi och handlar om att designa om mekanismerna i ekonomin så att resurseffektiviteten ökar. Resultatet blir såväl ökad lönsamhet som minskad belastning på miljön.

För att skapa det cirkulära samhället behövs tre byggstenar. Den första är att göra affärer kring att cirkulera produkter och material i samhället så länge som möjligt, genom cirkulära affärsmodeller. Den andra är att skapa kopplingar mellan företag så att avfall och överskott från en verksamhet kan bli resurs hos någon annan, så kallad industriell symbios. Den tredje är att bedriva verksamheter som nyttjar skog och mark på ett regenerativt sätt, det vill säga som gör att ekosystemen återställs och förbättras över tid.

Se även beskrivningar av specifika föreläsningar och workshops där text också kan hämtas.

Tobias Jansson foto AnnaCarin IsakssonTobias Jansson, 2015, foto AnnaCarin Isaksson (måste anges).

Tobias Jansson, 2018, foto AnnaCarin Isaksson (måste anges)

Tobias Jansson, 2019, foto Maria de Frumerie