Presentationstexter och bilder

Följande presentationstexter och bilder kan användas för att presentera Tobias Jansson i inbjudningar och liknande. Texterna kan redigeras efter behov.


Kort:

Möjligheter med cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Tobias Jansson, skribent och föreläsare som driver CircularEconomy.se, ger en inspirerande översikt över vad cirkulär ekonomi är med en mängd exempel i form av företagcase och regionala initiativ.

Längre:

Möjligheter med cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Varför har vi människor problem med avfall och utsläpp när myrorna klarar sig bra i sina samhällen?

Om vi tänker om och designar produkter och affärsmodeller 100 procent rätt från början kan vi skapa en långsiktig lösning som fungerar lika bra som systemen i naturen med material som flödar i loopar utan avfall – och samtidigt spara stora pengar för företag och organisationer.

Tobias Jansson är omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för företag, företagsstödjande verksamheter, kommuner, regioner och högskolor. Tobias föreläsningar är alltid inspirerande, uppdaterade och visionära, med syfte att initiera innovationsprocesser i cirkulär riktning. Tobias var en av de första att prata om cirkulär ekonomi i Sverige, och driver sedan 2012  bloggen CircularEconomy.se och nyhetsbrevet Veckans cirkulära.

Tobias Jansson foto AnnaCarin IsakssonTobias Jansson, 2015, foto AnnaCarin Isaksson (måste anges).

Tobias Jansson, 2018, foto AnnaCarin Isaksson (måste anges)

Tobias Jansson, 2019, foto Maria de Frumerie