Sveriges första Cradle to Cradle-stadsdel

Kilen Ronneby

Ett nedgånget industriområde i Ronneby ska omvandlas till en attraktiv stadsdel inspirerad av Cradle to Cradle-filosofin. Nyligen hölls en workshop med internationellt erkända arkitekter för att lägga en grund för utvecklingsarbetet.

Inkilat mellan Ronneby resecentrum och Ronnebyån ligger Kilen, ett gammalt industriområde som sett sina bästa dagar och nu står inför en genomgripande omvandling. Målet är en attraktiv stadsdel som skapar så mycket värde som möjligt för Ronneby. Jag har tidigare skrivit om att Ronneby kommun anammat designprincipen Cradle to Cradle som utvecklingsstrategi för framtiden (se till exempel inläggen om Cefur Showroom här, här och här). Omvandlingen av Kilen är en del i den satsningen, som ska konkretisera de principer som Cradle to Cradle står för.

kilen1

Som ett första led i utvecklingsarbetet genomfördes nyligen en unik workshop, där tre arkitektlag var inbjudna att tillsammans arbeta fram visioner för Kilen under ledning av Steven BeckersEPEA (konsultbolag som arbetar med Cradle to Cradle). Lagen som deltog:

GXN, William McDonough + Partners, SLA från Danmark
Liag, Bureau B + B, Except från Nederländerna
ALoCo Arkitektbyrå, Torsten Sack-Nielsen/Aarhus Arkitektskole, Heidi Merrild, Tyréns, från Danmark och Sverige

Det handlade inte om en traditionell arkitekttävling – lagen delade sina erfarenheter och upptäckter med varandra för att skapa en stark gemensam grund för utvecklingen av området.

– Cradle to Cradle-attityden är en attityd av delaktighet och samarbete snarare än konkurrens. Tävlingar ger ofta bra resultat, men är begränsande för kunden som inte kan använda alla de goda idéerna. Det är därför vi nu istället testar att ha tre tvärvetenskapliga lag som arbetar tillsammans istället för att tävla mot varandra, säger Steven Beckers i ett pressutskick i samband med workshopen.

7
Workshopledaren Steven Beckers (pekande) och övriga workshopdeltagare besöker Kilen.

Enligt designfilosofin Cradle to Cradle, som är en av byggstenarna för att skapa en cirkulär ekonomi, kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen år mikroorganismer eller industriella processer. På så sätt uppstår inget avfall. Konceptet bygger också på användandet av förnybar energi och främjande av mångfald. Arkitektur är ett av de områden där Cradle to Cradle fått störst genomslag, till stor del tack vare William McDonoughs (en av författarna till boken Cradle to Cradle) arkitektbyrå William McDonough + Partners, som också var representerad i workshopen. I fokus hamnar hälsosamma byggmaterial, sund inomhusluft, ren energi och att skapa byggnader som bidrar positivt till omgivningen genom att rena vatten, producera energi och ge förutsättningar för ökad biodiversitet. Med andra ord: Being less bad is not being good – vi  ska inte nöja oss med så liten negativ påverkan på omgivningen som möjligt, utan istället försöka skapa så stora positiva avtryck vi kan.

6

En annan viktig utgångspunkt i workshopen var att tankarna och visionerna från lagen inte bara skulle handla om vad som skulle kunna ske om 10-20 år, utan faktiskt vad som skulle kunna bli verklighet imorgon. De scenarion som togs fram visar olika faser i en utveckling av området fokuserat på de tio första åren. Unikt är också att lagen arbetade med att integrera intressenter och deras mål samt lokal och regional affärsutveckling i förslagen för området.

4

I fokus hamnar hälsosamma byggmaterial, sund inomhusluft, ren energi och att skapa byggnader som bidrar positivt till omgivningen

5

Presentation vid workshop om Kilen i Ronneby
Workshopdagarna avslutades med att lagen presenterade sina förslag inför intresserade Ronnebybor.

–––

Hör mer om workshopen i en intervju med Helena Sandberg, planarkitekt i Ronneby, i Sveriges Radio.

 

 

Foto & illustration Cefur