Energiproduktionen kräver allt mer

Under den tidiga oljeeran behövdes det 1 fat olja i produktionen för att framställa 18 nya fat. Snart kommer det att krävas 15 fat olja för att framställa 18 nya fat. Max Källman reder ut begreppet EROI – Energy Return On energy Invested.

Energiproduktionen kräver allt mer Läs mer »