GreenhackGBG: Om en klassisk symaskin som en symbol för hur vacker cirkulär ekonomi kan vara.