Tobias till Almedalen

Planerar du ett seminarium om cirkulär ekonomi i Almedalen i sommar? Jag är på plats hela veckan och pratar gärna cirkulär ekonomi i föreläsningsform, paneler och annat – gärna utifrån Trender 2018 inom cirkulär ekonomi.

Förra året anordnades över 50 programpunkter under Almedalsveckan med koppling till cirkulär ekonomi. Ska du ordna ett seminarium i år? Jag är på plats och ställer gärna upp utifrån min kompetens som omvärldsbevakare inom området. Jag har en bred utblick men pratar gärna om sådant jag tar upp i min föreläsning Trender 2018 inom cirkulär ekonomi, det rör sig till exempel om cirkulära städer, regenerativt jordbruk, marint nedbrytbara förpackningsmaterial (2018 är lite av ”plastens år”, vill säga det år då vi ser ett slags momentum för att ta plastproblematiken på allvar med flera förbud, strategier och skarpa mål på ingång), digitaliseringen som möjliggörare för den cirkulära utvecklingen, och inte minst att skapa värde ur restflöden med hjälp av industriell symbios.

Förra året gjorde jag bland annat en dragning i Dagens Nyheters tält i regi av FTI, med fokus på vad som behöver göras för att skapa cirkulära flöden inom förpackningar. Film från det seminariet finns att se på DN.TV