Uppmärksammad på Åland

I mitten av september var jag inbjuden att tala på ett seminarium om cirkulär ekonomi som Ålands landsskapsregering ordnade i Mariehamn, och blev i samband med det brett uppmärksammad av åländsk media.

Mittuppslag i Ålandstidningen. Under seminariet talade också Patricia Wiklund på konsultföretaget Invenire som arbetat med att ta fram en livsmedelsstrategi för Åland med cirkulära förtecken; Rosita Broström på Ålands fiskodlarförening som bland annat tog upp utveckling av kretsloppsanpassat fiskfoder; och Helena Blomqvist, byråchef på landsskapsregeringen som presenterade Ålands nya avfallslagstiftning. (Jag reserverar mig för citaten i texten som jag inte fick se innan publicering och som jag anser inte är helt korrekta – jag talar till exempel aldrig i termer av ”uppoffringar” i mina föreläsningar.)

Ledare i Nya Åland inspirerad av seminariets innehåll.

Intervju med mig på Ålands radio.