Utbildningen om cirkulära möbler och återbrukad inredning till Stockholm

Förverkliga cirkulära inredningar och återbruk i offentliga miljöer. En dag med fokus på kunskap och nätverk, från tanke till handling.

Den 28 november kör vi vår utbildningsdag Möbler i en cirkulär omställning i Stockholm. Precis som i Göteborg är det en vass line-up där jag målar de breda penseldragen för den cirkulära ekonomin kopplat till möbler och inredning, Maja Jacobsson på Miljögiraff har livscykelanalysperspektivet, Kristofer Jonsson på Whatif Design Studio har jobbat med gestaltning av återbrukad inredning för Telias omtalade kontor i Luleå och nyinvigda Selma Lagerlöfs Center i Göteborg, samt Jenny Ekman på Sajkla som återbrukar möbler för offentlig miljö i stor skala.

Målet med dagen är att du ska få både fakta och konkreta exempel på effekter och motiv till hur cirkulära inredningar och återbrukade möbler kan bidra med både miljömässig och ekonomiskt vinst.

När: Torsdag 28 november 09.00-13.00 (inkl lunch)
Var: Studio B3, Barnhusgatan 3 (nära Norra Bantorget)

Mer info och anmälan

”I framtiden tillverkar vi möbler för den cirkulära ekonomin redan från början, med modulär uppbyggnad och standardiserade komponenter.”

— Tobias Jansson, CircularEconomy.se

Vi står inför en av de största produktions/konsumtions förändringarna sen industriella revolutionen och måste jobba gränsöverskridande och kreativt för att engagera och attrahera varandra.

— Maja Jakobsson, Miljögiraff

Kristofer Jonsson driver Whatif Design Studio. Under sin tidigare anställning på White arkitekter var Kristofer ansvarig inredningsarkitekt för Telia Company Luleå och Selma Lagerlöfs Center, två av Sveriges absolut största interiöra åkerbruksprojekt som banar väg för att arbeta med storskaligt återbruk med fantastisk resultat.

Det gömmer sig ett enormt värde och en ny potential i den råvara som anses vara förbrukad. Att det fortfarande kasseras stora mängder möbler idag är helt obegripligt, nu ändrar vi på det.

— Jenny Ekman, Sajkla