World Economic Forum i Davos 2016

Från 2016 blir nyhetsbrevet CircularEconomy.news istället Veckans cirkulära, tre tips som skickas ut veckovis, och med viss fördröjning även publiceras på bloggen. Tema för #1 var World Economic Forum i Davos som hölls i slutet av januari. 

icehouse

1 — Arkitektur som demonstrerar cirkulär innovation
Den visionära arkitekten och medförfattaren till boken Cradle to Cradle, William McDonough, står bakom ICEhouse (Innovation for the Circular Economy house), som byggs upp under veckan i Davos som en plats där forumets besökare kan samlas för att diskutera framtiden för innovation för den cirkulära ekonomin. Huset är byggt av Cradle to Cradle-certifierade material och designat för att kunna tas isär och återuppbyggas, som William McDonough uttrycker det: ”In a poetic sense, like ice, it is ephemeral: It is here for a week, in the Alps. Next week it will melt away… destined to reappear elsewhere.”

2 — Pris till insatser för cirkulär ekonomi
I tisdags offentliggjordes vinnarna av The Circulars, ett globalt pris som delas ut för andra året av organisationen Young Global Leaders och Accenture. Pionjärinsatser inom cirkulär ekonomi premieras inom sju olika kategorier, bland annat ledarskap, entreprenörskap, regering/region/kommun och ”digital disruptor”. Listan över finalister är en bra översikt över vad som händer runt om i världen inom cirkulär ekonomi, både på företagsnivå och när det gäller regionala initiativ.

3 — Rapport om framtiden för plast
Sedan 2012 har Ellen MacArthur Foundation släppt rapporter på World Economic Forum i Davos, vilket är en av anledningarna till att de nått ut så kraftfullt med sitt budskap om möjligheter med den cirkulära ekonomin. Årets rapport, The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics, börjar i moll: År 2050 förväntas haven innehålla mer plast än fisk, mätt i vikt. Varje minut hamnar en lastbil full med plastförpackningar i haven; endast 14% återvinns globalt. Rapporten föreslår bland annat globala designstandarder för plastförpackningar och tydliga globalt gällande märkningar för olika plasttyper för att stärka marknaden för återvunnen plast, samt uppskalning av användandet av komposterbar plast för specifika ändamål.

Prenumerera på Veckans cirkulära genom att fylla i formuläret längst upp i högerspalten.