Sida Föreläsningar & workshops höst 2016

Tobias Jansson har sedan hösten 2012 hållit fler än 100 föreläsningar och workshops om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Alltid visionärt, inspirerande och uppdaterat.

Är du intresserad av att boka Tobias Jansson, till exempel för din visionsdag, kick off eller temafrukost? Hör av dig med en förfrågan till tobias@circulareconomy.se för tillgänglighet och prisförslag – dröj inte för länge, säsongens bokningsbara dagar fylls snabbt på. Aktuella föreläsningar för höst 2016 hittar du nedan.

 

Föreläsning ”Möjligheter med cirkulär ekonomi”

Inspiration och orientering om hur en cirkulär ekonomi fungerar med material som flödar i loopar och cirkulära affärsmodeller som gör att affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet.

— Från industrialismens linjära ekonomi till framtidens cirkulära affärsmodeller
— Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet: Att maximera det positiva istället för att endast minimera skada
— Biologiskt och tekniskt kretslopp
— Återvinning 2.0
— Tillgång trumfar ägande: Hyra, dela, tjänstefiera
— Mängder av konkreta, inspirerande exempel

Fixt upplägg om 45 eller 25 minuter + frågestund.

Finns i två versioner:
Näringsliv – med fokus på affärsnytta och företagscase
Offentlig verksamhet – med fokus på regional och lokal utveckling för cirkulär ekonomi

Välkommen att boka en föreläsning, kontakta tobias@circulareconomy.se

Vid önskemål kan denna föreläsning anpassas något med ett flertal case som ansluter till specifik bransch/område. Med fördel kombineras föreläsningen med ett efterföljande workshopmoment för fördjupad förståelse hos deltagarna (se mer om workshops nedan).

Exempel på uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen, Stockholm School of Economics Executive MBA, Uppsala universitet, Industridagarna, CSR Forum, Munktell Science Park, Sustainable Småland, Almi Syd, Region Västerbotten, Lunds renhållning, NSR (Norra Skånes Renhållning), samt flertalet kommuner och länsstyrelser.

 

Specialföreläsningar

Under 2016 erbjuder Tobias Jansson flera specialföreläsningar där stoffet fokuserats på ett specifikt område eller bransch:

Textil/mode
Framtidsvänliga material och cirkulära affärsmodeller inom modebranschen.
45 eller 25 minuter + frågestund.

Bygg/arkitektur
Cirkulär ekonomi och designfilosofin Cradle to Cradle i den byggda miljön.
45 eller 25 minuter + frågestund.

Cirkulär ekonomi? Kollaborativ ekonomi?
Det rör sig om smartare materialflöden, resurseffektiva affärsmodeller och samverkan mellan människor för att låna och dela istället för att äga. Men vad är egentligen vad inom cirkulär och kollaborativ ekonomi? Tobias Jansson reder ut begreppen tillsammans med Emma Öhrwall, en av Sveriges främsta kännare av kollaborativ ekonomi. Mer om denna föreläsning här.
50 minuter + frågestund.

Leva cirkulärt
Tobias Janssons egna erfarenheter av att som privatperson försöka leva för att stödja en utveckling mot ett cirkulärt samhälle, med exempel från vardagen i Göteborg & Barcelona. Här kan du se lite vad det rör sig om.
45 eller 25 minuter + frågestund.

Välkommen att boka en föreläsning, kontakta tobias@circulareconomy.se

Tobias Jansson gör också föreläsningar och trendspaningar som är helt skräddarsydda för andra områden/branscher än ovanstående. Hör av dig för mer info!

Exempel på uppdragsgivare: Svensk Handel, Swedish Fashion Council, Textilimportörerna, Nyréns arkitektkontor, Semren-Månsson arkitektkontor, Norra Djurgårdsstaden Innovation, ICA, Hultafors Group, Södra Cell / Durapulp, Trivector, Scandinavian Outdoor Summit, Almi Kalmar, Region Jämtland Härjedalen, Paper Province, Gröna Navet, Biogastinget, Green Hack GBG / Göteborgs stad.

 

Workshop ”Cirkulär ekonomi: Design & affärsmodell”

En tydlig och inspirerande vision om hur ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi kan se ut, fylld med konkreta företagscase där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Efter inledande föreläsningar får deltagarna prova att själva utveckla verksamheter enligt cirkulära principer.

Pass 1 Föreläsningen ”Möjligheter med cirkulär ekonomi” med fokus på affärsnytta och företagscase
Pass 2 Skräddarsytt moment som kan vara en extra föreläsning med Tobias Jansson eller med en inbjuden gäst som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet.
Pass 3 Workshop där deltagarna själva får arbeta med cirkulär design och cirkulära affärsmodeller, bland annat med hjälp av The Circular Design Wheel (utvecklat av Tobias Jansson) och Business Model Canvas. Avslutas med redovisning och diskussion.

Halvdag eller heldag.

Välkommen att boka en workshop, kontakta tobias@circulareconomy.se

Exempel på uppdragsgivare: Vinnova, Regeringskansliet, Business Region Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola, Innovatum, Hållbar utveckling Skåne

 

Workshop ”Regional och lokal utveckling genom cirkulär innovation”

Cirkulär ekonomi som utvecklingsstrategi för framtiden har potential att driva innovation, skapa miljönytta och nya typer av jobb. Workshopen inleds med en tydlig och inspirerande vision om hur ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi kan se ut, exemplifierat av flertalet initiativ i Sverige och världen där cirkulär innovation använts för att skapa utveckling, regionalt och lokalt.

Pass 1 Föreläsningen ”Möjligheter med cirkulär ekonomi” med fokus på regional och lokal utveckling för cirkulär ekonomi
Pass 2 Skräddarsytt moment som kan vara en extra föreläsning med Tobias Jansson eller med en inbjuden gäst som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet.
Pass 3 Workshop där deltagarna själva får arbeta att ta fram förslag på utvecklingsprojekt för cirkulär ekonomi. Inleds med en kartläggning av regionala/lokala förutsättningar. Avslutas med redovisning och diskussion.

Halvdag eller heldag.

Välkommen att boka en workshop, kontakta tobias@circulareconomy.se

Exempel på uppdragsgivare: Tillväxtverket, Miljöforum Norr, Europaforum Norra Sverige, EMC (Energi- och Miljöcentrum, Halland), Hagfors kommun