Trender 2019 inom cirkulär ekonomi är en föreläsning där jag lyfter blicken och spanar på den aktuella utvecklingen med fokus på ett antal utvecklingsspår där det händer mycket just nu.

Exempel på trender som tas upp är Restflöden och symbioser, Digitaliseringen som möjliggörare, Mot ett cirkulärt livsmedelssystem, Upphandling för cirkulär ekonomi, Skogen är nyckeln och Bygga cirkulärt. Innehåller också en kortare introduktion till cirkulär ekonomi som område.

Föreläsningen är 60 eller 25 minuter, inklusive frågestund. Språk svenska eller engelska. Ges med fördel live men möjlighet finns också att få föreläsningen över Skype/Lync.

Vårens och försommarens bokningsbara datum är nu slut, men från 16 september börjar jag ge föreläsningen igen. För att boka inför hösten hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer info och prisförslag.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop med fokus på affärsutveckling, cirkulär design eller lokala/regionala initiativ för cirkulär samverkan och delande.

Trender 2019 inom cirkulär ekonomi ges även som en specialvariant riktad mot arkitektbyråer, byggbolag och fastighetsbolag där trenden Bygga cirkulärt spelar huvudrollen och sådant som Träbaserat byggande, Demonterbara byggnader och Regenerativ arkitektur utvecklas som teman inom trenden.

Bland uppdragsgivarna hittills i år finns Volvo Trucks, Sweco, Fortum, Region Kronobergs näringslivsdag Framtidsdagen, Chalmers tekniska högskola, Stena fastigheter och chefsnätverket Close.