Artificiell intelligens, The Circulars, e-skrot

Välkommen till Veckans cirkulära #39. Som sig bör vid denna tid på året tipsar jag om rapporter och annat från World Economic Forum i Davos.

1 — RAPPORTER: Ellen MacArthur Foundation tar sig an AI och livsmedelssystemet
Jag räknar till att det är åttonde året på raken som Ellen MacArthur Foundation släpper tunga rapporter i Davos (med början 2012 då Towards the Circular Economy Vol 1 släpptes). I år hade turen kommit till något väldigt intressant, nämligen hur artificiell intelligens och cirkulär ekonomi kan mötas. Rapporten Artificial Intelligence and The Circular Economy har skrivits tillsammans med Google och McKinsey & Co och är ett första steg i att förstå hur AI kan bidra till att accelerera utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, bland annat genom att utnyttja AI vid produktdesign. Enligt ett scenario där AI används för att designa bort avfall inom elektronik finns möjligheter att spara 90 miljarder dollar om året 2030. Tung rapport nummer två från EMF heter Cities and Circular Economy for Food och undersöker fördelarna med att gå över till ett regenerativt livsmedelssystem, som bygger upp snarare än bryter ner våra matjordar och den omkringliggande miljön. Enligt rapporten kan utsläpp av 4,3 miljarder ton koldioxid per år undvikas 2050, bland annat om råvaror tas från regenerativt jordbruk och om vi lyckas göra det mesta av den mat vi producerar, genom att använda biprodukter mer effektivt och minimera matavfall.

 

2 — PRISUTDELNING: EU-kommissionen vinnare i The Circulars
The Circulars är den viktigaste internationella utmärkelsen för framstående prestationer inom cirkulär ekonomi. Som vinnare inom området offentliga aktörer utsågs i år EU-kommissionen för sitt arbete med The Circular Economy Action Plan som lanserades 2015 och ska vara fullt implementerad under 2019. Planen innehåller 54 specifika åtgärder för att sluta cirkeln inom produktion, konsumtion och avfallshantering, samt skapa en fungerande marknad för återvunna material. I mitten av januari besökte EU-kommissonens vice ordförande Jyrki Katainen Stockholm för en medborgardialog om cirkulär ekonomi där frågor relaterade till planen kom upp (seminariet kan ses i sin helhet här). Bland övriga pristagare i The Circulars märks Flemming Besenbacher (bästa ledarskap) som är mannen bakom Danmarks strategi för cirkulär ekonomi som kom 2018, och Winnow (bästa tech disruptor), ett system som hjälper restaurangkök att drastiskt reducera sitt matavfall, med användare som Ikea, Scandic och Hilton.

 

3 — RAPPORT: En cirkulär vision för elektronik – dags för en global reboot
Elektronikavfall är världens snabbast växande avfallsflöde. En uppskattning ger vid handen att det uppgick till 44,7 miljoner ton 2018, vilket motsvarar 125 000 jumbojetplan eller 4500 Eiffeltorn – och hela Manhattan skulle täckas om varje elektronikpryl lades ut där, sida vid sida. Globalt hanteras endast 20 procent av det elektronikskrot som uppstår på ett godtagbart sätt, resten hamnar i deponier eller tas om hand av informella arbetare under dåliga förhållanden. Enligt rapporten A New Circular Vision for Electronics – Time for a Global Reboot från World Economic Forums plattform för cirkulär ekonomi, PACE, är elektronikskrotet värt 62,5 miljarder dollar årligen. Rapporten pekar på det nödvändiga i att skapa högre materialeffektivitet, bättre infrastruktur för återvinning och att skala upp volymen och kvaliteten på återvunna material så att de motsvarar behoven i elektronikindustrins värdekedjor. Man pekar också på att molnbaserade tjänster kan leda till en dematerialisering av elektronikindustrin i konsumentledet, samt att internet of things rymmer en potential att hålla koll på elektronikprylar på ett sätt som gör att de i större utsträckning kan föras tillbaka till materialkretsloppet när de gjort sitt.

 

+
Kolla också in The Circularity Gap 2019, uppföljare till den holländska organisationen Circle Economy:s rapport från förra årets World Economic Forum, där man genom analyser av globala materialflöden kommit fram till att världen är 9 procent cirkulär. I år har man kommit fram till… att världen fortfarande är 9 procent cirkulär – men trenden är negativ, råvaruuttag och växthusgasutsläpp ökar. Årets rapport är full av nya koncept, data och analyser kring vad som behöver göras för att bryta trenden.