White Monday, fler evenemang, #CircularHome

Välkommen till Veckans cirkulära #38. Trött på Black Friday? Nu finns White Monday som ett cirkulärt alternativ. I detta nummer tipsar jag också om fler evenemang att gå på, samt projektet #CircularHome.

1 — SHOPPING: White Monday utmanar Black Friday
De senaste åren har Black Friday blivit allt mer framträdande i den svenska handeln. Man kan att tycka olika saker om denna vår senaste import från det stora landet i väster, men att dagen inte bidrar särskilt mycket till en utveckling mot cirkulär ekonomi är enkelt att konstatera. Den 19 november, det vill säga måndagen före Black Friday, anordnas White Monday, en shoppingdag med cirkulära förtecken som gjorde sitt intåg förra hösten. White Monday främjar företag som gör det möjligt för dig att återanvända, ta vara på överskott, laga, hyra och dela. Över 50 företag är med på tåget inom områden som mat, kläder, möbler och teknik. In och kolla, fina erbjudanden från till exempel Karma, GoMore, Sellpy, Something Borrowed, Loop Rocks, Linneriet och Repamera, som också är initiativtagare. Bild från White Mondays teaser på YouTube.

 

2 — KUNSKAP/INSPIRATION: 3 evenemang innan jul
Det ordnas fler seminarier, workshops och nätverksträffar med koppling till cirkulär ekonomi än någonsin. Här är tre tips på evenemang innan jul:
1 / Tema delning – planera, bygga, bo, Malmö, 19 november – det första av tre seminarier som ordnas av Form/Design Center och Malmö stad med syfte att belysa delningsekonomins möjligheter inom stadsutveckling, med Lars Mogensen från P1 Filosofiska rummet som moderator (ingen anmälan, öppet för allmänheten)
2 / Workshop – Affärsmodeller, Stockholm, 22 november – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bjuder in till seminarie och workshop om cirkulära affärsmodeller, bland annat talar Jyri Arponen från finska ”framtidsinstitutet” Sitra (anmälan)
3 / Cradlenet Syd julfrukost, Staffanstorp, 5 december – föreningen Cradlenet som driver på för cirkulär ekonomi bjuder tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne in till kombinerad julfrukost och studiebesök hos Godsinlösen (GIAB), ett företag som tar hand om skadat gods från försäkringsärenden och ser till att det återanvänds (anmälan)

 

3 — BOENDE: Det cirkulära hemmet
På 1950-talet skedde en revolution i svenska hem. Genom analyser av rörelsemönster och flöden designades köken om för att vara funktionella och fylla rådande behov. Inspirerat av 1950-talets studier gör projektet #CircularHome, som jag jobbar med under hösten, en samtida analys av våra hem, nu med fokus på hanteringen av olika materiella flöden. Idag tjänstgör hemmet ofta som en ändstation och lagringslokal för produkter som vi köpt hem. Någon gång med några års mellanrum görs rensningar av hemmet, en inte sällan energikrävande process, där saker ofta slängs på återvinningscentralen eller i soporna. I ett cirkulärt hem skulle processen kunna se annorlunda ut. Vi skulle kunna leva med bara de produkter vi använder, ha tillgång till sådant vi behöver tillfälligt och ha bra flöden för utförsel av saker ur hemmet, där produkter och material tas om hand på bästa möjliga miljömässiga sätt. Följ våra hembesök och analyser på Instagram hos mig @tojlercirular och @caminomagasin. 3-7 december tar vi över @greenhackgbg, Göteborgs stads instagramkonto med inspiration för hållbar livsstil.