Det cirkulära hemmet

På 1950-talet skedde en revolution i våra svenska hem. Genom analyser av hemmafruarnas rörelsemönster och flöden i köket designades köken om för att vara funktionella och fylla de rådande behoven. Vi tror att vi behöver göra denna analys igen, fast istället av avfall, saker och flöden i våra hem.

Under hösten arbetar jag med projektet #CircularHome i samarbete med bland annat magasinet Camino. Vi besöker olika hem och samlar in exempel på när hanteringen av hemmets flöden inte fungerar och när den fungerar bra. Idag tjänstgör hemmet ofta som en ändstation och lagringslokal för produkter som vi köpt hem. Någon gång med några års mellanrum görs rensningar av hemmen som ofta är en energikrävande process, där saker oftast slängs på återvinningscentralen eller i soporna.

I ett cirkulärt hem skulle processen kunna se annorlunda ut. Vi skulle kunna leva med bara de produkter vi använder, ha tillgång till sådant vi behöver tillfälligt och ha bra flöden för utförsel av saker ur hemmet, där produkter och material tas om hand på bästa möjliga miljömässiga sätt. Det är miljösmart och förenklar för individer. Dessutom ger det oss möjlighet att kunna bo på mindre ytor, använda ytor mer effektivt och vara flexibla för olika familjekonstellationer, samt minska stress och prylutmattning.

Under hösten pågår pilotstudier och en workshop med företag ordnas. Håll utkik efter uppdateringar från mig (@tojlercircular), Camino och GreenHackGBG på Instagram och Facebook med hashtaggen #CircularHome för att ta del av resultatet. Projektet #CircularHome finansieras av Sida och samarbeten sker med Stena Fastigheter, Göteborgs stad m fl.

Vill du eller ditt företag vara med i projektet på något sätt? Kontakta tobias@circulareconomy.se