Tobias Jansson har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops om cirkulär ekonomi, för näringsliv och offentlig verksamhet. Alltid inspirerande, uppdaterat och visionärt.

Föreläsningar

Cirkulär affärsutveckling
med introduktion till Cirkulär Business Model Canvas

60 minuter inklusive frågestund

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.

 

Workshops

Cirkulär affärsutveckling med Cirkulär Business Model Canvas
Övning i att utveckla en cirkulär affärsmodell utifrån givna case med hjälp av Circular Business Model Canvas, en utveckling som jag ligger bakom av det vedertagna affärsutvecklingsverktyget Business Model Canvas.

Cirkulär samverkan och symbios
Inventering av förutsättningar och behov för cirkulär ekonomi inom en geografisk avgränsning eller inom en organisation med syfte att generera idéer till cirkulär samverkan.

Regenerativ arkitektur
Utveckla en stadsdel, bostadsområde eller annan geografisk avgränsning med syfte att applicera regenerativa och cirkulära principer med avseende på arkitektur och stadsplanering.

Workshops är 2-4 tim beroende på inriktning och önskemål.

Hör av dig till tobias@circulareconomy.se för mer information, offert och tillgängliga datum.