Tobias Jansson har hållit 150+ föreläsningar och workshops om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Alltid visionärt, inspirerande och uppdaterat.

Föreläsningar & workshops

Är du intresserad av att boka Tobias Jansson, till exempel för din visionsdag, kick off eller temafrukost? Eller är ni i ett läge i er verksamhet där ni behöver genomföra en workshop för att analysera hur ni kan arbeta mer cirkulärt? Hör av dig med en förfrågan till tobias@circulareconomy.se för tillgänglighet och prisförslag.

ICAICA:s huvudkontor, Stockholm, september 2015.

1. Föreläsning ”Möjligheter med cirkulär ekonomi”

Inspiration och orientering om hur en cirkulär ekonomi fungerar med material som flödar i loopar och cirkulära affärsmodeller som gör att affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet.

— Från industrialismens linjära ekonomi till framtidens cirkulära affärsmodeller
— Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet: Att maximera det positiva istället för att endast minimera skada
— Biologiskt och tekniskt kretslopp
— Återvinning 2.0
— Tillgång trumfar ägande: Hyra, dela, tjänstefiera
— Mängder av konkreta, inspirerande exempel

Fixt upplägg om 45 eller 25 minuter + frågestund.

Finns i två versioner:
Näringsliv – med fokus på affärsnytta och företagscase
Offentlig verksamhet – med fokus på regional och lokal utveckling för cirkulär ekonomi

Välkommen att boka en föreläsning, kontakta tobias@circulareconomy.se

Cirkulär ekonomi

Vid önskemål kan föreläsningen anpassas något med ett flertal case som ansluter till specifik bransch/område. Med fördel kombineras föreläsningen med ett efterföljande workshopmoment för fördjupad förståelse hos deltagarna (se mer om workshops nedan).

Exempel på uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen, Stockholm School of Economics Executive MBA, Uppsala universitet, Munktell Science Park, Almi, Biogastinget, samt flertalet kommuner och länsstyrelser.

BiogastingetVästra GötalandsregionenFöreläsning på Biogastinget, Nalen, Stockholm, december 2015 och Västra Götalandsregionen, Göteborg, oktober 2015

2. Specialföreläsningar

Under 2017 erbjuder Tobias Jansson flera specialföreläsningar där stoffet fokuserats på ett specifikt område eller bransch:

BYGG / ARKITEKTUR
Cirkulär ekonomi och designfilosofin Cradle to Cradle i den byggda miljön.
45 eller 25 minuter + frågestund.

CIRCULAR LIVING
Tobias Janssons egna erfarenheter av att som privatperson försöka leva för att stödja en utveckling mot ett cirkulärt samhälle, med exempel från vardagen i Göteborg & Barcelona. Här kan du se lite vad det rör sig om.
45 eller 25 minuter + frågestund.

Välkommen att boka en föreläsning, kontakta tobias@circulareconomy.se

Tobias Jansson gör också föreläsningar och trendspaningar som är helt skräddarsydda för andra områden/branscher än ovanstående. Hör av dig för mer info!

Exempel på uppdragsgivare: Svensk Handel, Swedish Fashion Council, Textilimportörerna, Nyréns arkitektkontor, Norra Djurgårdsstaden Innovation, ICA, Hultafors Group, Trivector, Region Jämtland Härjedalen, Paper Province, GreenhackGBG

Lunds renhållningNyréns arkitektkontorDiskussionsmoment under föreläsning för Lunds renhållning, juni 2015, och miniworkshop i samband med föreläsning om cirkulär arkitektur, Nyréns arkitektkontor, Stockholm, december 2015 (foto Johan Bjärnström).

3. Workshop ”Cirkulär design & cirkulära affärsmodeller”

En tydlig och inspirerande vision om hur ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi kan se ut, fylld med konkreta företagscase där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Efter inledande föreläsningar får deltagarna prova att själva utveckla verksamheter enligt cirkulära principer.

Pass 1 Föreläsningen ”Möjligheter med cirkulär ekonomi” med fokus på affärsnytta och företagscase
Pass 2 Skräddarsytt moment som kan vara en extra föreläsning med Tobias Jansson eller med en inbjuden gäst som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet.
Pass 3 Workshop där deltagarna själva får arbeta med cirkulär design och cirkulära affärsmodeller, bland annat med hjälp av The Circular Design Wheel (utvecklat av Tobias Jansson) och Business Model Canvas. Avslutas med redovisning och diskussion.

Halvdag eller heldag.

Välkommen att boka en workshop, kontakta tobias@circulareconomy.se

Exempel på uppdragsgivare: Vinnova, Regeringskansliet, Business Region Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola, Innovatum, Hållbar utveckling Skåne

Chalmers_MG_4920

Workshop om cirkulär design och cirkulära affärsmodeller på Chalmers Tekniska Högskola, september 2015, och workshop om cirkulära affärsmodeller för affärsrådgivare på Business Region Göteborg, maj 2013.

4. Workshop ”Regional och lokal utveckling genom cirkulär innovation”

Cirkulär ekonomi som utvecklingsstrategi för framtiden har potential att driva innovation, skapa miljönytta och nya typer av jobb. Workshopen inleds med en tydlig och inspirerande vision om hur ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi kan se ut, exemplifierat av flertalet initiativ i Sverige och världen där cirkulär innovation använts för att skapa utveckling, regionalt och lokalt.

Pass 1 Föreläsningen ”Möjligheter med cirkulär ekonomi” med fokus på regional och lokal utveckling för cirkulär ekonomi
Pass 2 Skräddarsytt moment som kan vara en extra föreläsning med Tobias Jansson eller med en inbjuden gäst som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet.
Pass 3 Workshop där deltagarna själva får arbeta att ta fram förslag på utvecklingsprojekt för cirkulär ekonomi. Inleds med en kartläggning av regionala/lokala förutsättningar. Avslutas med redovisning och diskussion.

Halvdag eller heldag.

Välkommen att boka en workshop, kontakta tobias@circulareconomy.se

Exempel på uppdragsgivare: Tillväxtverket, Miljöforum Norr, Europaforum Norra Sverige, EMC (Energi- och Miljöcentrum, Halland), Hagfors kommun

Miljöforum NorrWorkshop om regional utveckling genom cirkulär innovation på Miljöforum Norr, Luleå, september 2015 (tillsammans med Jerker Olofsson).