Tobias Jansson har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops, för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Alltid inspirerande, uppdaterat och visionärt, med syfte att initiera innovationsprocesser i cirkulär riktning.

Denna sida är under uppdatering (februari 2020), mer info kommer inom kort, men följande är 2020 års föreläsnings- och workshopmeny:

Föreläsningar (60 min eller 30 min inkl frågestund):

Möjligheter och trender 2020

Möjligheter och trender 2020 fokus bygg/arkitektur

Möjligheter och trender 2020 fokus möbler

 

Workshops (3-4 tim, inkl någon av ovanstående föreläsningar):

Workshop Circular Business Model Canvas
Övning i att utveckla en cirkulär affärsmodell utifrån givna case med hjälp av Circular Business Model Canvas, en utveckling som jag ligger bakom av det vedertagna affärsutvecklingsverktyget Business Model Canvas.

Workshop Cirkulär samverkan och symbios
Inventering av förutsättningar och behov för cirkulär ekonomi inom en geografisk avgränsning eller inom en organisation med syfte att generera idéer till cirkulär samverkan.

Workshop Regenerativ arkitektur
Övning i att utveckla en stadsdel, bostadsområde eller annan geografisk avgränsning med syfte att applicera regenerativa och cirkulära principer med avseende på arkitektur och stadsplanering.

Workshop Cirkulär design
Övningar i hur tänka cirkulärt i produktdesign utifrån mitt verktyg Circular Design Wheel

Vårens bokningsbara datum fylls snabbt upp. Hör av dig till tobias@circulareconomy.se med din förfrågan.