100 miljoner kronor per år till RE:Source

Nu är det klart att forsknings- och innovationsprogrammet RE:Source beviljats pengar. Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och löpa över tolv år.

Saxat från pressmeddelandet från 21 april:

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut ska leda ett forsknings- och innovationsprogram, där Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag tillsammans satsar 100 miljoner kronor per år. Den första etappen fram till 2018 har startat, men satsningen är planerad att pågå upp till tolv år. Programmet heter RE:Source och ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering. Det ska också skapa nya affärsmöjligheter, ge stärkt konkurrenskraft och bättre förmåga att möta globala utmaningar.

– Det här blir en rejäl möjlighet för oss att göra nytta i samhället, det känns fantastiskt roligt. Vår vision är att bli en ledande internationell innovationspartner. Att vi får en så betydande roll i en satsning av den här storleken är ett kvitto på att vi är på väg mot visionen, säger SP:s koncernchef Maria Khorsand.

Förutom SP deltar Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Swerea och Chalmers i arbetsgruppen som bygger programmet.

Allt material som tas in i samhället bildar så småningom avfall. Med fortsatt kraftigt stigande avfallsmängder och en ökande befolkning blir situationen ohållbar.

– Vårt mål är därför att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030, säger Evalena Blomqvist, forskare på SP som ska koordinera programmet.

”Vårt mål är att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram, däribland RE:Source. Näringsliv, akademi och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. SP har även varit med och utformat nya innovationsprogram för medicinteknik, automatiserade transporter och samhällsbyggnad och kommer att arbeta intensivt med dessa under kommande år.

 

Foto Tobias Jansson