Cirkulära affärsmodeller hos Business Region Göteborg

brgVårens föreläsningsturné avslutades på Business Region Göteborg. 50 affärsutvecklare fick inblick i vad cirkulär ekonomi är och själva utveckla cirkulära affärsmodeller.

23 majBusiness Region Göteborg (BRG) är ett kommunalägt icke-vinstdrivande bolag som stödjer näringslivet i Göteborg och de tolv kranskommunerna. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt, något som de poängterar är en ”viktig och komplex målsättning”. BRG har flera hundra företag i regionen i sitt nätverk och att de nu intresserar sig för cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är förstås i det perspektivet väldigt spännande.

workshop3_blogg
Under eftermiddagen på restaurang Bryggan under bron, belägen vid Götaälvbrons fäste på Norra älvstranden, hade BRG samlat 50 affärsutvecklare som arbetar med att utveckla företagen i BRGs nätverk. Under workshopen, som genomfördes av mig och Carina Sundqvist på Inspirationsbyrån, fick deltagarna en introduktion till cirkulär ekonomi som de sedan omsatte i praktiken genom att arbeta med befintliga företagscase som de fick i uppdrag att utveckla – från linjära till cirkulära affärsmodeller.

// Blir du intresserad av att höra mig föreläsa om cirkulär ekonomi eller hålla en workshop för dina medarbetare när du läser om BRG? Hör av dig till tobias@circulareconomy.se //

dont buy this jacket

Efter att Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling inom BRG, hälsat deltagarna välkomna inledde jag eftermiddagen med min föreläsning Vad är cirkulär ekonomi? Föreläsningen börjar med ett panorama över den problembild som den linjära ekonomin (ta ut råvaror, tillverka produkter, konsumera och släng) skapat och fortsätter skapa, från industrialismens början fram till idag. Jag ger därefter en introduktion till det cirkulära tankesättet, där material flödar i loopar med tekniska och biologiska näringsämnen och hur nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att där det är praktiskt möjligt sälja funktion istället för produkt. Längs vägen visar jag en rad case från företag som redan idag anammat dessa principer. Jag har också med flera konkreta produkter som jag skickar runt i gruppen som exemplifierar det jag talar om. Poängen jag driver är att appliceras cirkulära principer skapas affärsnytta samtidigt som företag blir mer resurseffektiva.

desso

Carina Sundqvist fortsatte sedan med en introduktion till hur man som företag kan tänka för att röra sig från linjär till cirkulär affärsmodell och höll sedan i ett samtal med Michael Aastrup, Norden-VD för mattföretaget Desso, som arbetat cirkulärt enligt designprincipen Cradle to Cradle sedan 2008. Dessos huvudprodukt är mattor för kontorsmiljöer men de är också stora inom mattor för flygplan, kryssningsfartyg, hemmiljöer och sportarenor. Desso har funnits sedan 1930 och företagets produkter finns över hela världen.

Dessos mattor är gjorda av ett material som tas tillbaka till fabriken när mattan är utsliten eller företaget som haft mattan känner att mönstret blivit omodernt. Mattan finfördelas i skilda tekniska näringsämnen som, utan kvalitetsförlust, går in i den industriella processen och blir nya mattor (enligt i princip samma modell som mattor från USA-baserade konkurrenten Shaw som jag skriver om här).

IMG_0963Att lyssna på Michael Aastrup var mycket uppskattat bland deltagarna eftersom Desso är ett konkret exempel på hur cirkulära principer verkligen skapat affärsnytta: Innan de började arbeta enligt Cradle to Cradle-principen hade de en vinst på 1,7 procent, fem år senare är företagets vinst 15 procent. Enligt Michael Aastrup klarade sig Desso även bättre under finanskrisen än sina konkurrenter. Jag kommer att skriva ett längre referat från samtalet i ett separat inlägg inom kort.

_MG_4920

Efter paus tog workshopen vid. Deltagarna delades in i mindre grupper och varje grupp fick ett faktiskt företagscase från BRGs nätverk att arbeta med. Utifrån diverse grundläggande data om företaget var uppgiften att först försöka förstå företagets befintliga (linjära) affärsmodell och sedan att utveckla affärsmodellen åt ett mer cirkulärt håll.

_MG_4915

Till sin hjälp hade workshopdeltagarna The Business Model Canvas som är ett lättöverskådligt sätt att skapa en översikt över ett företags helhetssituation – erbjudande, kundrelationer, kundsegment, intäktsströmmar et cetera, och hur de relaterar till varandra. Läs mer om detta sätt att arbeta med affärsmodeller i boken Business Model Generation av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur (nyutkommen i svensk översättning).

_MG_4894Även Sandra Bengtsson, Country Manager Sweden på Desso (ovan) och Michael Aastrup (i bakgrunden nedan) deltog i workshopen, och gav sina respektive grupper ett försprång i att tänka cirkulärt.

workshop1_blogg

workshop2_blogg

_MG_4914

_MG_4947

Att se hur en grupp människor tar till sig idéer och resonemang och inom loppet av några timmar införlivar dem i sitt sätt att tänka är det som är allra mest givande för mig personligen, med att hålla en workshop av den här typen. Grupperna visade hög idéhöjd och presenterade kreativa lösningar som låg helt i linje med cirkulära principer – och då känns det verkligen som att vi nått fram.

_MG_4934

_MG_4944

Två exempel på företag med linjära affärsmodeller som deltagarna utvecklade i cirkulär riktning:

Grossist för husdjurstillbehör
Företaget som gruppen utgick ifrån är grossist för allt inom hund och andra husdjur, med återförsäljare som kunder (zoobutiker). Gruppen föreslog att grossisten skulle starta ett nytt bolag för en verksamhet som bygger på att slutkund abonnerar på hudsdjurstillbehör istället för att äga dem. Det nya bolaget föreslogs heta Pet Direct (efter att även Päls Angels övervägts) och den nya affärsmodellen är en korsbefruktning mellan telekomindustrin och Linas matkasse.

När man skaffar exempelvis hund kan man abonnera på Pet Directs kit för hund. I det ingår tillbehör som hundleksaker, koppel och hundkorgar med galler. När hunden växt till sig byts kitet ut till ett som passar nästa fas, medan Pet Direct får tillbaka prylarna som ingick i valpkitet. Alla tillbehör är gjorda i så bra kvalitet att de håller för att användas igen och igen, av olika hundar/hundägare.

I abonnemanget på hundkit ingår också en lösning à la Linas Matkasse för distribution av mat. Hundägaren har en plastbehållare utanför dörren som Pet Direct åker runt och fyller på. Emballage elimineras och distributionen blir mer energieffektiv när den samordnas istället för att varje hundägare ska åka fram och tillbaka till butiken.

För att återförsäljarna inte ska känna sig överkörda av den nya affärsmodellen kommer de få en kickback på varje abonnemang de säljer för Pet Direct.

Importör av aloe vera-drycker
Gruppen arbetade med ett företag som importerar aloe vera-drycker från Sydkorea. Michael Aastrup på Desso pratade om att det första steget när man bestämt sig för att börja jobba enligt designprincipen Cradle to Cradle är att analysera produkten för att förstå exakt vad den innehåller och vad den har för påverkan på omgivningen. Gruppen lät sig inspireras av detta och tog en större roll än importörens i vidareutvecklingen av affärsmodellen.

Bland annat föreslogs det att man skulle titta på spillprodukter i produktionen och utveckla en komposterbar förpackning (flaska) av kaktusspillet. Gruppen hade också plockat upp det jag och Carina Sundqvist sagt om att vara ”mer än 100 procent bra”, vill säga att produkten eller dess förpackning kan tillföra ekosystemet något. I botten på deras nya flaskor finns det i denna anda frön till aloe vera-plantor och materialet i själva flaskan fungerar som gödningsmedel. ”Det är bara att trycka ner den i jorden så kommer det upp en liten aloe vera-planta”, som gruppen sa och drog ner applåder från resterande workshopdeltagare.

Men det var inte nog med det, gruppen föreslog också distribuerad produktion av aloe vera-plantor (jämför distribuerad elproduktion, att var och en med hjälp av exempelvis solceller kan göra sin egen el som matas på nätet). När kunden tryckt ner flaskan i jorden och fått en planta och den växt till sig till en given storlek samlar företaget in plantorna och får på så sätt gratis råvara till sina drycker. Kunderna som fungerat som produktionsenheter får naturligtvis gratis produkter som tack för hjälpen…

Ytterligare ett förslag var att drycker som inte konsumeras innan bäst före-datum kan återtas av företaget som använder dem till att göra en annan aloe vera-produkt, exempelvis salva.

IMG_0987

Samtalen om cirkulära affärsmodeller fortsatte när dagen avslutades med grillbuffé och mingel på bryggan under Götaälvbron.

// Blir du intresserad av att höra mig föreläsa om cirkulär ekonomi eller hålla en workshop för dina medarbetare när du läser ovanstående? Hör av dig till tobias@circulareconomy.se. Mer om de föreläsningar jag genomfört under våren här. //

 

Foto Tobias Jansson (samtal Desso, workshop) & Carina Sundqvist (mingel, Tobias Janssons föreläsning)