Intensiv föreläsningsvår

vårenNu summerar jag en en intensiv vår med många föreläsningar och workshops. Målsättningen har varit – och är – att sprida ordet om cirkulär ekonomi till rätt personer i rätt sammanhang.

// Blir du intresserad av att höra mig föreläsa om cirkulär ekonomi när du läser nedanstående? Hör av dig till tobias@circulareconomy.se //


NATURVÅRDSVERKET, STOCKHOLM

naturvårdsverket11 februari — Tillsammans med Jeppe Dyberg Larsen (till vänster), dåvarande ordföranden i föreningen Cradle Net som sprider kunskap om cirkulär ekonomi i Sverige, inledde jag föreläsningssäsongen med en frukostdragning om cirkulär ekonomi på Naturvårdsverket. Jag gav en översikt över vad cirkulär ekonomi är och Jeppe, som driver det experimentella barnklädesmärket Bonkeli som gör kläder i Cradle to Cradle-certifierade, komposterbara material, talade om hur materialflödena ser ut, konkret, hos Bonkeli. Intresset för våra idéer var stort på verket. I de påföljande diskussionerna talade vi bland annat om behovet av politiska styrmedel för att få en cirkulär utveckling att ta fart (till exempel det jag kallar för cirkulär skatteväxling: att höja skatten på nyuttag av råvaror och sänka skatten på arbete/service (se den tyske forskaren Walter R Stahels bok The Performance Economy för mer om denna idé)).

 

CENTRUMUTVECKLING, KUNGSBACKA

cirkulär ekonomi kungsbacka

cirkulär ekonomi kungsbacka

27 februari — Det lilla torget i Kungsbacka med omkringliggande hus är fint med gammal träbebyggelse, som i flera andra västsvenska småstäder. Ett problem många av dessa städer brottas med, och då inte minst Kungsbacka, är att människor dras till närliggande köpcentrum istället för till det gamla centrumområdet. Under en halvdag i slutet av februari höll jag och Carina SundqvistInspirationsbyrån en workshop för politiker och företagare i Kungsbacka om hur cirkulära affärsmodeller kan skapa starkare flöden av människor i ett sömnigt centrum – genom att utveckla verksamheterna och satsa på uppdaterad, samtida service, att sälja funktion istället för produkt och andra mekanismer för att knyta kunderna tätare till sig och få dem att komma tillbaka, igen och igen. Dagen avslutades med en öppen föreläsning om cirkulär ekonomi i regi av Länsstyrelsen i Hallands län. Mer om dagen i Kungsbacka här.

 

GREEN DRINKS, GÖTEBORG

greendrinks17 mars Green Drinks är ett månatligt mingeltillfälle för personer som arbetar inom den gröna sektorn. Konceptet finns i många städer runt om i världen. Green Drinks i Göteborg äger rum på Lokal som denna kväll var fullsatt med människor som ville veta mer om cirkulär ekonomi. Skön miljö för en kortföreläsning och i Göteborg drar Green Drinks en kul blandning av människor, från tekniskt orienterade arbetsplatser till kommunikation och media.

 

HANDELSHÖGSKOLAN, GÖTEBORG

utblick_beskuren_blogg

10 april — Under arbetsmarknadsdagen UtblickHandelshögskolan Göteborg pratade jag inför en fullsatt sal med entusiastiska studenter. Flera av de som lyssnade har hört av sig i efterhand med frågor inför examensarbeten och uppsatser som de skriver med cirkulär ekonomi som utgångspunkt. Väldigt spännande om de som nu studerar börjar förhålla sig till hållbarhetsarbete som något annat än skademinimering, och istället börjar se de kreativa och affärsmässiga möjligheter som ligger i att sträva efter att vara 100 procent bra istället för mindre dålig.

 

MILJÖFRUKOST, MÖLNDAL

miljöfrukost mölndal_blogg

24 april — En tidig morgon i slutet av april pratade jag cirkulär ekonomi för kommunanställda och företagare i Mölndal utanför Göteborg. Frukosten var förlagd till vackra Kvarnbyn ovanför Mölndal centrum, där gamla industribyggnader kantar ett vattendrag som användes för att mala säd redan under medeltiden. Efter min översikt över vad cirkulär ekonomi är pratade Anna Karin JönbrinkSwerea IVF som erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster, om ekodesign och livcykelperspektivet på produktutveckling. Våra presentationer var en spännande kombo där Anna Karin kunde visa flera konkreta exempel på hur Swerea arbetat med livscykelanalys vid produktutveckling, vilket är en viktig del i en utveckling mot mer cirkulärt designade produkter.

 

CSR VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG

johanna zandra

2 majCSR Västsverige arbetar för att stärka företags och andra organisationers arbete med CSR-frågor, såväl globalt som lokalt. Föreningen Cradle Net ordnade denna eftermiddag för CSR i Västsveriges medlemmar. Evenemanget ägde rum på Ekocentrum och jag var inbjuden för att tala om hur cirkulär ekonomi kan skapa värde för företag och samhälle, och hur jag kan hjälpa till att initiera ett förändringsarbete. På bilden Johanna Lindkvist, Cradle Net, som höll i programmet, och Zandra Jönsson, CSR Västsverige.

davidDavid Gillblom, Cradle Net, inledde med att ge en introduktion till cirkulär ekonomi. Bilden illustrerar ett resonemang kring det viktiga i att tänka till i designfasen – hur många kompositmaterial (som inte går att separera och återvinna på ett vettigt sätt) innehåller en vanlig tandborste? Vi behöver designa för isärtagning så att produkter enkelt kan plockas isär och materialen kan ingå i slutna tekniska kretslopp eller återgå till det naturliga kretsloppet utan att göra skada.

tobias1

Efter att jag visat en rad spännande case på företag som redan idag arbetar enligt cirkulära principer talade jag bland annat om ambitionen att vara ”mer än 100 procent bra”. Traditionellt hållbarhetsarbete handlar om skademinimering, att gå från att vara 100 procent dålig till 0 procent dålig. Företag som jobbar inom detta paradigm strävar efter ”nollutsläpp” och det talas om sådant som ”zero emission cars” et cetera. I det nya paradigmet, som representeras framförallt av principen cradle to cradle, som är en del i de tankar som formar idékomplexet cirkulär ekonomi, handlar det om att istället för att minimera skada från produktion, energiframställning med mera ha 100 procent bra som mål – och, till och med, om vi kan tillföra ekosystemet ett positivt värde genom de produkter vi tillverkar och använder, mer än 100 procent bra. Ett exempel på en sådan produkt är den nedbrytningsbara golfpeggen PH-Tee som tillför kalk till golfbanan efter utslag (som för övrigt tillverkas av ett företag på Hisingen i Göteborg).

Min samarbetspartner, verksamhetsutvecklaren Johanna Lindblad presenterade sedan en egenutvecklad modell för att förtydliga företags nulägesposition och målposition i ett förändringsarbete som syftar till att utveckla affärsmodellen från linjär till cirkulär – det handlar dels om produktutveckling, dels om att stärka relationer i hela värdekedjan.

publik

tobias fredrik

Efter paus samtalade jag med med Fredrik Högberg, miljöstrateg i Kungsbacka, som sett möjligheten i cirkulära affärsmodeller som ett sätt att väcka liv i ett sömnigt centrumområde. Fredrik var entusiastisk och ser tydligt nyttan, såväl för det lokala näringslivet som samhället i stort.

fredrik
svarta tavlan

Eftermiddagen med CSR i Västsverige avslutades med att deltagarna fick i uppgift att, utifrån sina respektive verksamheter, ta ut de tre viktigaste faktorerna för att öka hastigheten i förändringsarbetet mot en cirkulär ekonomi. Tavlan fylldes med allt ifrån att ”näringslivets roll är viktig”, ”logistik” (för uppdaterade materialflöden) och ”kundnära produktutveckling” till att ”lära barnen”, skapa ”förståelse för peak-problematiken” (det att inte bara oljan som tar slut utan många viktiga råvaror närmar sig uttagstoppen och blir sedan gradvis dyrare) och att ”reparera mera”. CSR i Västsverige har skrivit ett referat från eftermiddagen i sin helhet.

Detta evenemang var det första på temat cirkulär ekonomi på Ekocentrum. Under hösten är jag med och ordnar två ytterligare evenemang hos dem, dels Frukostseminarium om cirkulär ekonomi 24 september, dels Cirkulär ekonomi för företag/ledning 22 oktober, halvdag.

 

MUNKTELL SCIENCE PARK, ESKILSTUNA

munktell1

munktell2

8 majMunktell Science Park i Eskilstuna har en stark passion för innovation som drivkraft i samhällsutvecklingen. Jag var inbjuden för att tala på en workshop om hur man kan jobba systematiskt med omvärldsbevakning. Min inledande föreläsning Vad är cirkulär ekonomi? med många case inom miljöinnovation fungerade som ett exempel på ett område som är relevant för Munktell Science Parks medarbetare och andra workshopdeltagare att omvärldsbevaka kring.

torbjorn

Torbjörn Johansson på Munktell Science Park och Mälardalens högskola, som för närvarande skriver sin masteruppsats om innovationsmappning, gjorde sedan en dragning om trendspaning och gick igenom verktyg för omvärldsbevakning. Vad sägs till exempel om att slå in ”circular economy” på Googles tjänst What Do You Love? som startpunkt?

munktell exteriör

munktell interiör

munktell interiör2

Munktell Science Park är inhyst i industrihistoriskt intressanta lokaler. Här huserade en gång traktor- och maskintillverkaren Bolinder-Munktell som har anor från första halvan av 1800-talet. Bolinder-Munktell köptes upp av Volvo 1950 och blev sedermera  märket Volvo BM (idag Volvo Construction Equipment).

 

BUSINESS REGION GÖTEBORG

dont buy this jacket

23 maj — Vårens föreläsningsrace avslutades förra veckan på restaurang Bryggan under bron i Göteborg, där Business Region Göteborg höll en träff för 50 affärsutvecklare som under en halvdag fick lyssna till inspiration kring cirkulär ekonomi och arbeta med en workshopuppgift som gick ut på att med utgångspunkt från faktiska företagscase utveckla en linjär affärsmodell i cirkulär riktning. Mer om denna workshop här.

workshop1_blogg

workshop2_blogg

workshop3_blogg

// Blir du intresserad av att höra mig föreläsa om cirkulär ekonomi när du läser ovanstående? Hör av dig till tobias@circulareconomy.se //

 

Foto Sanna Due-Sjöström (Naturvårdsverket), Carina Sundqvist (Kungsbacka, BRG), Filip Sundblad (Green Drinks), Jonas Lübeck (Mölndal, Handelshögskolan), Emma Öhrwall (CSR Västsverige), David Gillblom (CSR Västsverige), Torbjörn Johansson (Munktell), Tobias Jansson (exteriör och interiör Munktell, workshopdeltagare BRG)