TV4 på plats vid workshop i Kungsbacka

tobias jansson cirkulär ekonomi kungsbacka

Hur kan innerstaden utvecklas med hjälp av cirkulära principer? Det var utmaningen när CircularEconomy.se höll en uppmärksammad workshop för företagare och politiker i Kungsbacka.

Kungsbacka strax söder om Göteborg har 19 000 invånare i tätorten och 77 000 totalt i kommunen. Några av Göteborgs välbeställda södra förorter tillhör Kungsbacka och kommunen som helhet är ekonomiskt välmående. Stadskärnan har typisk västsvensk träsmåstadskänsla – det finns bara ett problem, och det är att det saknas liv i centrum. Det finns en handfull butiker, caféer och restauranger, men flödena av människor går allt mer mot två närbelägna köpcentra.

cirkulär ekonomi kungsbacka

CircularEconomy.se fick uppdraget att hålla i en workshop för centrumföretagare och politiker med syfte att undersöka hur cirkulära affärsmodeller kan användas för att locka fler människor till stadskärnan. Genom att införa mer av service, uthyrning, funktionsförsäljning, serviceavtal på bruksprodukter och annat som faller inom ramen för en cirkulär ekonomi skapas möjligheter att ge centrum nytt liv – konsumenter blir användare och återvänder oftare till butikerna.

– Kungsbacka kommun verkar för en långsiktigt hållbar utveckling. Att titta på hur en cirkulär ekonomi kan gynna oss är intressant inför framtiden, säger Fredrik Högberg, miljöstrateg i Kungsbacka kommun, som tagit initiativ till workshopen (till höger i översta bilden nedan).

cirkulär ekonomi kungsbacka

tobias jansson cirkulär ekonomi kungsbacka

Dagen inleddes med min föreläsning Vad är cirkulär ekonomi? Ovan förklarar jag differentieringen som skett inom bilindustrin där det idag förutom traditionellt bilägande och hyrbilar finns möjlighet till att dela bil med andra genom bilpooler, samåkningstjänster på nätet och hyra privatpersoners bilar.

Carina SundqvistInspirationsbyrån bidrog i nästa pass med sina kunskaper om destinationsutveckling, lokal turism och tjänstedesign, vilket gav upphov till många intressanta diskussioner om Kungsbackas utvecklingspotential (nedan).

cirkulär ekonomi kungsbacka

cirkulär ekonomi kungsbacka

Deltagarna delades in i grupper och arbetade sedan med att ta fram en cirkulär affärsmodell för en ny eller befintlig verksamhet i Kungsbacka innerstad. I uppgiften ingick också att förpacka tjänsten eller produkten på ett tydligt sätt – allt med affärsnytta i åtanke. Bland idéerna som utvecklades fanns en verksamhet som kombinerar klädvård med utlåning av kläder, företaget Cykelmecca som erbjuder allt inom cykel (reparation och underhåll, uthyrning, café med cykellopp på storskärm, arrangemang av cykellopp för barn…) och uthyrning av odlingslotter i centrum.

cirkulär ekonomi kungsbacka

cirkulär ekonomi kungsbacka

cirkulär ekonomi kungsbacka

TV4 Göteborg var på plats under dagen, och producerade en serie kortreportage om cirkulär ekonomi som sänts under början av veckan: Del 1Del 2.

På kvällen hölls även en öppen föreläsning om cirkulär ekonomi för allmänheten i Kungsbacka, i regi av Länsstyrelsen i Halland (se bilder nedan).

cirkulär ekonomi kungsbacka

Cirkulär ekonomi Kungsbacka

Vi anlände till Kungsbacka i en Nissan Leaf, sponsrad av elbilspoolen Move About.

tobias i nissan leaf_fix_liten

Intresserad av en liknande workshop eller föreläsning om cirkulär ekonomi? Kontakta tobias@circulareconomy.se redan idag. Mer information här.

 

PRESS OM SATNINGEN PÅ CIRKULÄR EKONOMI I KUNGSBACKA

Kungsbacka-Nytt

Kungsbacka.se

Kungsbacka-Posten

Miljö & Utveckling

 

Bilden överst visar centrumutvecklaren Henrik Olsson i samspråk med annan workshopdeltagare + jag som visar tidningsstället Old News från Creatables, gjort av spill från framställning av inomhustennisbana, slips av återanvänt bilbälte. Foto (alla bilder) Tobias Jansson och Carina Sundqvist