Cirkulära möbelflöden, återbruksinredning, årets miljöinfluencers

Välkommen till Veckans cirkulära #47, om cirkulära möbelflöden, återbruksinredning och listan över årets populäraste miljöinfluencers.

1 — INREDNING: Nu ställer möbelbranschen om
Det var viss förväntan i luften på Hotell 11 i Göteborg när det nyligen var slutkonferens för det treåriga forskningsprojektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden. Projektet, som har finansierats av Vinnova och letts av forskningsinstitutet RISE, har engagerat ett stort antal möbeltillverkare som riktar sig framförallt mot offentliga miljöer. Beräkningar visar att genom cirkulära affärsmodeller där möbler renoveras, repareras, återtillverkas och säljs på nytt går det att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent. Det skulle årligen innebära en minskning med 45 000 ton koldioxid från produktionen av kontorsmöbler i Sverige. Bland de företag som presenterade lösningar för ökad cirkularitet under konferensen var norska Flokk som visade kontorsstolen RH New Logic, en uppdaterad version av en klassiker, som är tillverkad av en hög grad av återvunnen aluminium, plast och stål, och designad för enkel isärtagning, bland annat tyg fastsatt helt utan lim och stift. Albin i Hyssna, som tillverkar kvalitetsmöbler för offentlig miljö, har inom ramen för konceptet Åter i bruk aktivt börjat leta upp gamla kunder som köpt möbler för så mycket som 30-40 år sedan, för att erbjuda dem renovering enligt en fast prislista. RP, som erbjuder framtidsvänliga helhetslösningar för kontorsmiljö, genom upprustning av befintliga möbler eller uthyrning, utvecklar Furniture Management System, en digital plattform för att inventera och ha koll på de möbler som finns i en verksamhet, inklusive de som är magasinerade. På webbplatsen Cirkularitet.se finns mer information om forskningsprojektet som helhet, samt verktyg, rapporter och snabbfaktablad.

 

2 — INREDNING: Återbrukat på Selma Lagerlöfs Center
Arkitektbyrån White har också varit en del av forskningsprojektet kring cirkulära möbelflöden och beskrev på konferensen i Göteborg hur de arbetat med att skapa hela inredningskoncept för offentliga miljöer där det mesta är återbrukat. Detta sätt att arbeta med inredning har blivit lite av en specialitet för White som fått mycket uppmärksamhet inte minst för Telia Companys nya kontor i Luleå med 700 arbetsplatser som inretts med 86 procent återbrukade möbler. Tidigare i höstas invigdes ett annat återbruksflaggskepp från White, nämligen Selma Lagerlöfs Center på Hisingen i Göteborg med över 90 procent återbrukad inredning, vilket medförde 50 procent lägre kostnad för inköp. Ansvariga på White för detta projekt var Annie Leonsson och Kristofer Jonsson, den senare numera på egna byrån Whatif Design Studio som fokuserar helt på återbrukad inredning. Kristofer Jonsson är delaktig i de utbildningar om Möbler i en cirkulär omställning som jag är med och ordnar på olika håll i landet (närmast i Stockholm redan nu på torsdag 28 november, se mer längre ned i nyhetsbrevet).

 

3 — UTMÄRKELSE: Amanda Borneke bland årets främsta miljöinfluencers
Tidningen Miljö & utveckling har tillkännagivit listan över Årets miljöinfluencer 2019, en utmärkelse som baseras på öppen omröstning och som delas ut för andra året. Föga oväntat toppas listan av Greta Thunberg, som ju spelar i en alldeles egen division i sammanhanget. På andra plats Tony Christensen som driver bloggen och instagramkontot Klimatportföljen som skriver om ”klimatsmart sparande med mål att slå index”. Tydligast koppling till cirkulär ekonomi bland topp 5 har Amanda Borneke som driver bloggen och podden Hållbarprofil, samt jobbar som kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv och håltagning, en roll som hon utnyttjar för att driva frågan om nödvändigheten i att ”riva cirkulärt” så att rivet byggmaterial kan skapa värde på nytt. Nyligen intervjuades Amanda i Göteborgs-Posten (”Intresset för återbruk inom byggindustrin ökar”) och hon har tidigare skrivit ett gästinlägg på min blogg (”Riv cirkulärt!”). (Dessutom kammade Amanda också hem årets miljöpris på Betonggalan i Stockholm i torsdags!)