Upcyclat i Malmö, Circulytics, anledningar att vara glad

Välkommen till decenniets första Veckans cirkulära. #48 handlar om upcyclade byggmaterial, ett nytt verktyg för att mäta cirkularitet och en blogg med positiva nyheter med bäring på cirkulär ekonomi.

1 — ARKITEKTUR: Upcyclade material profilerar kontorshuset Epic i Malmö
I slutet av 2019 stod kontorshuset Epic klart på Universitetsholmen i centrala Malmö. Fastighetsbygget, som Skanska står bakom, är ett av de första projekten i Sverige där man arbetat med ”upcyclade” material på ett tydligt sätt. Den rustikt råa träpanelen på atriets väggar är gjord av uttjänta fönsterramar och träbjälkar från ett rivningsprojekt (totalt 35221 löpmeter, för att vara specifik). Den ljuddämpande duken bakom träribborna i fasaden är tillverkad av återvunnen plast från PET-flaskor (77195 stycken). Golvplattorna är spräckliga av kross i olika färger: rött för överblivet tegel från Epics egen fasad (17 ton), grått för betong som rivits i Köpenhamns metro (16 ton). Skanskas ambition är att bygga klimatneutralt 2045, och, menar man, nyckeln till det är cirkulära materialflöden. Mer om tankarna och processen bakom Epic i Skanskas film. Som så ofta när det handlar om cirkulär ekonomi inom arkitektur är Danmark föregångare; 2015 stod Copenhagen Towers II klart i Ørestad där en liknande interiör fasad, om 2000 kvadratmeter, skapats av 60 000 löpmeter skräpvirke. Den 27 februari tar vi vår utbildning Möbler i en cirkulär omställning till Malmö, och kommer då hålla till i Epic.


2 — MÄTBARHET: Circulytics mäter cirkularitet på företagsnivå
Jag har tidigare skrivit om att forskningsinstitutet RISE, med forskaren Marcus Linder i spetsen, har utvecklat måttet ”C”, ett sätt att mäta cirkularitet hos enskilda produkter. Måttet C strävar efter en sorts enkelhetens elegans i den komplexa utmaning som det innebär att mäta cirkularitet (C = värdet av recirkulerat material i produkten / värdet av allt material i produkten). Komplexiteten ökar givetvis något enormt när man försöker sig på att mäta ett helt företags prestanda när det gäller cirkulär ekonomi. I veckan släppte Ellen MacArthur Foundation (EMF) Circulytics, ett mätverktyg som, enligt stiftelsen, ger företag en fullständig bild av hur cirkulära de är. Verktyget utnyttjar företagens egen data och kombinerar den med data från EMF:s analys av företaget. Tanken är att Circulytics ska hjälpa företag att se möjligheter till innovation och spåra framsteg. Verktyget har testats på 30 företag inom EMF:s nätverk. För den som vill titta närmare och komma igång finns utförliga beskrivningar av metoden att ladda ner. Circulytics släpptes, måhända påpassligt, några dagar före World Economic Forum i Davos, där EMF har en historia av att lansera intressant material (mer om årets släpp i nästa Veckans cirkulära, den nyfikne håller utkik på weforum.org och ellenmacarthurfoundation.org under veckan).

3 — INSPIRATION: Anledningar att vara glad
Om det är något jag tror på så är det kraften i att visa på goda exempel. När den senaste tidens katastrofrapportering blivit för tung att bära har jag allt oftare vänt blicken mot bloggen Reasons to Be Cheerful, ett projekt sjösatt av musikern, författaren och cyklingsprotagonisten David Byrne och Brian Eno, ikonisk pionjär inom experimentell elektronisk musik. Konceptet är att snoka upp och skriva om initiativ som på praktisk väg visar vad som är möjligt att åstadkomma i termer av positiv förändring på sustainabilityområdet. Bland artiklarna återfinns många texter med bäring på regenerativ och cirkulär ekonomi. Vad sägs till exempel om rubriker som Reforesting the Ocean (om framgångsrika initiativ för återplantering av undervattensvegetation utanför Sydney med hjälp av strandbesökare), Making It Rain (om nya kontorsbyggnader i San Antonio, Texas, som fångar upp regnvatten så att byggnaderna blir nästan helt självförsörjande på vatten) eller Dead Plants Are Powering Stockholm (om att förbränna trädgårdsavfall för produktion av biokol – ett jordförbättringsmedel som fungerar som kolsänka – samtidigt som värmen som utvecklas används som fjärrvärme)?