Lär dig om cirkulär inredning och återbrukade möbler

Förverkliga cirkulära inredningar och återbruk i offentliga miljöer. En dag med fokus på kunskap och nätverk, från tanke till handling.

Den 27 februari kommer utbildningen Möbler i en cirkulär omställning till Malmö, efter uppskattade tillfällen i Göteborg och Stockholm under hösten. Du får inspiration, fakta och praktiska tips kring hur du kan förverkliga cirkulära inredningar och återbruk i offentliga miljöer. Det blir en dag med fokus på kunskap och nätverk, från tanke till handling, där du får med dig konkreta exempel på hur cirkulära inredningar kan bidra med både miljömässig och ekonomisk vinst.

Utbildare: Jenny Ekman (Sajkla), Kristofer Jonsson (Whatif Design Studio), Maja Jacobsson (Miljögiraff) och Tobias Jansson.

För vem: Utbildningen riktar sig till inredningsarkitekter, inredare, designers, aktörer i möbelbranchen, inköpare inom offentlig verksamhet med flera.

Mer info och anmälan

När: Torsdag 27 februari 09.00-13.00 (inkl lunch)
Var: Spaces på Epic, Nordenskiöldsgatan 11A, Malmö

”I framtiden tillverkar vi möbler för den cirkulära ekonomin redan från början, med modulär uppbyggnad och standardiserade komponenter.”

— Tobias Jansson, CircularEconomy.se

Vi står inför en av de största produktions/konsumtions förändringarna sen industriella revolutionen och måste jobba gränsöverskridande och kreativt för att engagera och attrahera varandra.

— Maja Jakobsson, Miljögiraff

Kristofer Jonsson driver Whatif Design Studio. Under sin tidigare anställning på White arkitekter var Kristofer ansvarig inredningsarkitekt för Telia Company Luleå och Selma Lagerlöfs Center, två av Sveriges absolut största interiöra åkerbruksprojekt som banar väg för att arbeta med storskaligt återbruk med fantastisk resultat.

Det gömmer sig ett enormt värde och en ny potential i den råvara som anses vara förbrukad. Att det fortfarande kasseras stora mängder möbler idag är helt obegripligt, nu ändrar vi på det.

— Jenny Ekman, Sajkla

Mer info och anmälan