De 5 viktigaste händelserna och initiativen 2013

Det rörde på sig rejält inom området cirkulär ekonomi under det gångna året. Här är några av de händelser, initiativ och produkter som lyste starkast under 2013, i Sverige och internationellt.

1.

Ronneby kummuns satsning på den cirkulära designprincipen Cradle to Cradle som drivkraft för lokal och regional utveckling. Organisationen Cefur fungerar som kunskapsnav och kopplar ihop näringsliv, högskolor och andra samhällsaktörer. I maj förra året öppnade Cefur Showroom, ett visningsrum för cirkulära produkter, och flera byggprojekt med Cradle to Cradle som ledord ligger i startgroparna. Det är precis den här typen av konkreta initiativ som behövs för att få igång utvecklingen mot cirkulär ekonomi i Sverige – heja Ronneby!

 

2.

Ellen MacArthurs bejublade föreläsning i Stockholm i mars, som ordnades av föreningen CradleNet. Efter en extremt framgångsrik karriär som tävlingsseglare startade Ellen MacArthur 2010 Ellen MacArthur Foundation, som arbetar med näringsliv och utbildningsväsende för att accelerera övergången till cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur är cool, skarp, målinriktad och väldigt karismatisk – vi var många som lämnade KTH fulla av energi och redo att erövra världen. I publiken syntes en rad personer med stort inflytande inom det svenska hållbarhetsfältet, något som varit bidragande till det faktum att cirkulär ekonomi kan sägas ha slagit igenom i den svenska debatten under den senare halvan av 2013. På plats i panelsamtalet som följde på föreläsningen var Anna Borgeryd, framsynt styrelseordförande i Polarbröd, och kanske såddes där ett frö till att ge Ellen MacArthur Polarbröds Utstickarpris 2013 i slutet av året.

 

Ellen MacArthur är cool, skarp,
målinriktad och väldigt karismatisk

 

3.

Miljökommissionären Janez Potočnik tydliga vision om cirkulär ekonomi som visar att EU vill verka för en cirkulär utveckling. I ett tal i London i november menade han att ”vi behöver en revolution i våra tankesätt” för att utveckla samhället mot ”en resurseffektiv cirkulär ekonomi”. Tydligare än så kan det inte bli. Han talade också om vikten av att policyskapare tar fram ramverk som driver investeringar i rätt riktning. Vad som händer konkret återstår att se, men cirkulär ekonomi är definitivt på agendan på hög europeisk nivå.

 

Potočnik talade också om vikten av att policyskapare tar fram ramverk som driver investeringar i rätt riktning

 

4.

Lanseringen av The Schmidt-MacArthur Fellowship som Eric Schmidt, styrelseordförande i Google, och Ellen MacArthur står bakom. Syftet är att skapa post graduate-utbildningar i cirkulär ekonomi för studenter inom ekonomi, teknik och design runt om i världen. Bland de universitet som är med återfinns London Business School, Berkeley, Stanford, Yale och MIT. Att ställa om hela vår ekonomi till cirkulära principer kommer ta tid – det kanske rör sig om hundra år – och därför är utbildning, på alla nivåer, en oerhört viktig pusselbit.

 

5.

Uppmärksamheten för företaget Ecovative, som tillverkar ett biologiskt nedbrytbart emballagematerial med hjälp av svampmycel. Biologiskt nedbrytbar plast i all ära, men vad sägs om att utnyttja svampar för att framställa ett material som kan ingå i det biologiska kretsloppet och på sikt ersätta många plastprodukter? Under året har det lilla New York-baserade företaget Ecovative uppmärksammats av bland annat Cradle to Cradle Products Innovation Insitute och brittiska The Guardian för sin utveckling av material som beter sig som plast men är tillverkade i en process som utnyttjar svampmycel för att omvandla spannmålsavfall till något som påminner om Styrofoam. Företagets första kommersiella produkt, emballagematerialet Mushroom Packaging, är satt i produktion och används idag bland annat av Dell och Steelcase. Ecovatives material kan också göras hårda och hållfasta och i framtiden kan vi komma att få se såväl svamp-producerade möbler som surfbrädor.

 

Material som beter sig som plast
men är tillverkade i en process
som utnyttjar svampmycel

 

–––

2012 års viktigaste händelser för en cirkulär utveckling hittar du här.

 

 

Bilderna visar Ellen MacArthurs föreläsning i Stockholm i mars (foto Tobias Jansson) + Ecovatives emballagematerial Mushroom Packaging