Gräsbetesdjur, Spilloteket, Re-Kånken

Välkommen till Veckans cirkulära #25. Här är tre tips inspirerade av programmet på det stundande Åre Sustainability Summit som äger rum i helgen: Gräsbetesdjur, kreativa sätt att tillvarata industrispill och Fjällrävens ryggsäck av återvunnet material.

1 — JORDBRUK: Jorden behöver djuren
Regenerativt jordbruk är ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt inom odling och djurhållning som bygger upp våra matjordar, istället för att bryta ner dem som konventionellt jordbruk ofta gör (jorderosion, näringsläckage etcetera). Historiskt har matjordar byggts upp genom att hjordar av betande djur rört sig i naturliga cykler över stora områden, styrda av tillgång på gräs och jagade av rovdjur som legat dem hack i häl. När gräs betas hårt reagerar det med att anpassa sitt rotsystem för återväxt; när plantan betats släpper den delar av rotsystemet och samtidigt som den återväxer återbildas också rotsystemet, en process som ”pulserar” kol ner i jorden. Holistic Management är en metod för djurhållning som bygger på att efterlikna djurens naturliga rörelsemönster, vilket bidrar till frodiga gräsmarker och jordar som byggs upp, regenereras, över tid. Ska en hålla djur ska en alltså odla gräs – något som Åre Fjällbete tagit fasta på. Som en av få aktörer i Sverige som utgår ifrån principerna i Holistic Management, låter man bland annat 400 får röra sig runt på stora områden nedanför Åreskutan. En större aktör, som arbetar enligt liknande principer, med framförallt kor, är Gröna gårdar, ett 40-tal gårdar i Västsverige som låter djuren leva under ”ursprungslika förhållanden” där de fritt får beta gräs och örter.

 

2 — SKOLA: Släpp loss skaparkraften med industrispill
Spilloteket är en kreativ, pedagogisk verkstad som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier som del i lek och undervisning om hållbar utveckling. Spilloteket har startats av tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola som nu åker runt till skolor i Jämtland och bygger upp en lärverkstad med spillmaterial på plats. Under 2016 belönades Spilloteket med både Svensk forms årliga Formpris och Östersunds kommuns Miljöpris. Under Åre Sustainability Summit gör jag en föreläsning om cirkulär ekonomi som introduktion till en workshop som Spilloteket håller i. Inspirationen till Spilloteket kommer från en pedagogisk filosofi som växt fram i Reggio Emilia i Italien under namnet ReMida. Center i denna anda finns på flera platser i Italien, men också i Tyskland, Australien, Norge och på andra håll i Sverige.

 

3 — VÄSKOR: Ikonisk design anpassad för den cirkulära ekonomin
Fjällrävens ikoniska Kånken har väl troligtvis aldrig varit större än den är idag, och det är intressant att se hur flaggskeppsbutiker som frontar med dessa små enkla väskor öppnat i exempelvis London. Det är ju inte en brännhet nyhet, men i sammanhanget och inför höstens utflykter kan det vara på sin plats att nämna Re-Kånken, Fjällrävens variant av Kånken som är gjord i ett enda material, återvunnen och återvinningsbar polyester. Till en väska går det åt elva återvunna PET-flaskor för att spinna den polystertråd som behövs. För färgningen används så kallad SpinDye-teknik, vilket innebär att färgen tillsätts i samband med att tråden spinns, istället för att det färdiga tyget färgas, vilket gör att 75 procent mindre vatten och 40 procent mindre energi åtgår. En visuell skillnad är att det runda märket med tryckt logotyp är ersatt av brodyr i samma polyestertråd som den övriga väskan – konsekvent tänk ända fram som gör Re-Kånken väldesignad för den cirkulära ekonomin.

 

Prenumerera på Veckans cirkulära genom att fylla i formuläret längst upp i högerspalten.